Buharlı Isı Sistemlerinde Ana Hatlarda Oluşan Yoğuşmanın Enerji Ekserji ve Çevresel Performanslar Üzerinde Etkilerinin İncelenmesi

Buharlı Isı Sistemlerinde Ana Hatlarda Oluşan Yoğuşmanın Enerji Ekserji ve Çevresel Performanslar Üzerinde Etkilerinin İncelenmesi

M. Ziya Söğüt, T. Hikmet Karakoç, Olcay Kıncay

Enerji verimliliği ve enerji yönetimi, işletmelerin veya kurumların enerji maliyetleri yanında çevresel etkileri yönüyle sürdürülebilirliğin önemli bir kriteri haline gelmiştir. Özellikle kampüs özellikli yapılarda ısıtma kaynaklı enerji maliyetlerinin oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Halen merkezi klasik buharlı veya kaynar sulu ısıtma sistemleriyle çalışan bu sistemlerde, enerji üretim noktasından başlayan yoğun kayıpların olduğu bilinmektedir. Isı enerji talebinde buharlı mekanik sistem kullanan yerleşkelerde hatlarda meydana gelen yüksek yoğuşma işletme riskleriyle ile birlikte enerji tüketimini ve maliyetlerini de arttırmaktadır.

Bu çalışmada buharlı ısıtma sistemine sahip bir yerleşkede ana dağıtım hatlarında yüksek yoğuşma tahliyesinin sistemin performansına ve yakıt kaynaklı CO2 emisyon salınımı gibi çevresel parametrelere olan etkileri incelenmiştir. Termodinamiğin yasalarına bağlı yapılan enerji ve çevre analizlerinde, sadece ana hatlarda oluşan yoğuşmanın sistemin toplam verimini yaklaşık %11.18 olumsuz etkilediği görülmüştür. Çalışmanın sonunda bu tür yapılar için sistem seçimi başta olmak üzere ve enerji verimliliğinin geliştirilmesine ilişkin bazı değerlendirmeler yapılmıştır.