Türkiye’de Güneş Enerjisi ve Bursa İli İçin Bir Uygulama

Türkiye’de Güneş Enerjisi ve Bursa İli İçin Bir Uygulama

Neslihan Güneş, İrfan Karagöz

Enerji ihtiyacının giderek artmasıyla; rüzgâr, biyogaz, atık ısı, jeotermal ve güneş enerjisi gibi alternatif enerji kaynaklarına yönenilmiştir. Küreselleşme sonucu, bu yenilenebilir enerji kaynaklarına özellikle güneş enerjisine olan talep artmaktadır. Son zamanlarda, Türkiye’de nüfus artış hızı, sanayileşme, kentleşme, akaryakıt maliyetleri ve dışa bağımlılığı azaltmak için Türk halkı da yenilenebilir enerjiye yönelmiştir. Güneş enerjisi bilindiği gibi tüm canlılar için yaşam kaynağıdır. Bu enerji güneş kolektörleri yardımıyla termal enerjiye ve ayrıca güneş pilleri veya fotovoltaik paneller yardımıyla da elektrik enerjisine dönüştürülür. Aynı zamanda güneş enerjisinin sonsuz bir enerji kaynağı ve temiz olmasından dolayı diğer alternatif enerji kaynaklarına göre üstün gelmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalara bakıldığında tek sistem kullanılmaktansa ikili hybrid sistemler kullanılmıştır. Bu hybrid sistemler güneş ve rüzgâr enerjisinden oluşmaktadır. Bu şekilde genişletilmiş sistemlerin verimlilik ve doğruluğu da biraz düşündürücüdür. Türkiye ise güneş enerjisi bakımından şanslı konumdadır. Bu yüzden bu tarz yenilebilir enerji türü Türkiye’de yaygın olarak kullanılmaktadır. Çalışmamızda ise Türkiye’ de Bursa ili için bir evin elektrik enerji gereksinimini fotovoltaik paneller ile karşılandığı bir sistem tasarlanarak incelenmiştir. Sonuçlara göre panel fiyatları çok yüksektir ve ilk kurulum maliyeti de üretici firmalar tarafından azaltılmalıdır.