Farklı İklimlendirme Uygulamalarının Örnek Bir Villada Değerlendirilmesi

Farklı İklimlendirme Uygulamalarının Örnek Bir Villada Değerlendirilmesi

Emre Ufuk Erdem, Anıl Arzık, İlkin Bahçeci, Özay Akdemir

Bir villanın iklimlendirilmesinde çeşitli sistemler uygulanmaktadır. Isı pompalı sistemler, multi sistem klimalar ve değişken debili soğutucu akışkan (VRF) sistemleri buna örnek olarak gösterilebilir.

Bu çalışmada İzmir ilinde bulunan bir villa ele alınmaktadır. Villanın yapı özellikleri TS-825 standardına uygun olarak yalıtılmıştır. Villadaki ısıtma ve soğutma yükleri hesaplanarak yukarıdaki sistemlerin her biri için kapasite değerleri belirlenmiştir. Bu sistemler için bileşen seçimleri yapılarak projelendirilmiştir. Farklı sistemlerin maliyet hesapları gerçekleştirilerek, sonuçlar karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.