Jeotermal Sondaj Operasyonlarında Atık Yönetimi ve Türkiye’de ‘Dry – Location’ Uygulaması

Jeotermal Sondaj Operasyonlarında Atık Yönetimi ve Türkiye’de ‘Dry – Location’ Uygulaması

İsmet Yücetaş, Nevzat Ergiçay

Atık yönetimi jeotermal sondajı operasyonlarında dikkatlice yönetilmesi gereken en riskli durumlardan biridir. Kuyu planlamasında üretilecek olan atık miktarının değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesi çok önemlidir. Bu soruna çevresel bir bakış açısıyla yaklaştığımızda çok fazla çözüm seçeneğinin olmadığı gerçeğine varıyoruz. Türkiye’deki jeotermal sondajı uygulaması için Dry-Location yöntemi eşi benzeri olmayan en önemli çözümdür. Dry-Location bir başka isimle kapalı çevrim sondajı dört kurala dayanıyor; Azaltma, döngüye aktarma, Yeniden Kullanma ve Bertaraf.