İklimlendirme Sistemlerinde Ses Gücü Ölçümleri İçin Çok Amaçlı Bir Laboratuvar Tasarımı

İklimlendirme Sistemlerinde Ses Gücü Ölçümleri İçin Çok Amaçlı Bir Laboratuvar Tasarımı

H. Temel Belek, Ahmet Arısoy, Volkan Erginer

Bu çalışmada, iklimlendirme sistemlerinde ses gücü ölçümlerinin önemi ve gerekliliği belirtilmekte, bu alanda üretim yapan firmaların ihracat yapabilmesi için ürünlerinin ses gücü düzeylerini ölçerek belgelemesi gerektiği açıklanmaktadır. Bu ölçümlerle ilgili standartlar ve esaslar özetlenerek böyle bir tesise duyulan ihtiyaca değinilmektedir. Bu ölçümlerin yapılabilmesi için ülkemizde iklimlendirme sistemlerine odaklanmış bir laboratuvarın bugüne kadar var olmaması nedeniyle yurtdışında yapılan ölçümlerin zaman ve döviz kaybına yol açtığı vurgulanmıştır. 2016 yılında TSE Enstitüsü için İstanbul’da kurulmuş olan bu laboratuvarın özellikleri ve ölçüm sistemleri tanıtılmakta akreditasyon ölçüm sonuçları paylaşılmaktadır. Ayrıca hangi tür iklimlendirme ürünlerinin bu laboratuvarda test edilebileceği belirtilmektedir. Avrupa ülkelerinin laboratuvarlarında test edilmiş olan bazı örnek ürünlerin ses gücü düzeyleri TSE laboratuvarında yapılan ölçümler ile kıyaslanmıştır. Elde edilen sonuçların ve kurulu laboratuvarın yeteneklerinin üst düzeyde olduğu, üreticilerin TSE Laboratuvarlarında çok geniş bir ürün yelpazesinde ürünlerini güven ile test edebileceği, bu çalışma ile tesisat sistemleri üreten firma yetkilileri ile paylaşılmaktadır. TSE İklimlendirme Sistemleri Ses Gücü Ölçüm Laboratuvarı TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü tarafından yapılan akreditasyon ölçümleri ile uluslararası ölçüm sertifikasyonuna ve tanınırlığına sahiptir, güvenilir bir laboratuvar olarak ülkemiz tesisat mühendisliğinin hizmetine sunulmuş bulunmaktadır.