Binalarda Isı İstasyonu Uygulamaları, Projelendirilmesi ve Önemli Seçim Kriterleri

Binalarda Isı İstasyonu Uygulamaları, Projelendirilmesi ve Önemli Seçim Kriterleri

Oğuz Aydoğan, Cenk Şen

Bu çalışmada, günümüzde konut projelerinde kullanım sıcak suyu üretiminin en önemli sistemlerinden biri haline gelen ısı istasyonlarının çalışma prensipleri, mekanik tesisatta projelendirilmesi ve hesabı, ısı istasyonu kullanımında dikkat edilecek kriterler ve bu kriterlerin konut projelerinin maliyet ve verimliliğine etkileri üzerinde durulacaktır. 2007 yılı itibarıyla yürürlükte olan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu sonucu, toplam inşaat alanı 2.000 m2 ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sistemi kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Bu kanun ile birlikte ısıtma ve kullanım sıcak suyu ihtiyacını karşılayan kombilerin kullanımı kısıtlanmış ve merkezi ısıtma sisteminde kullanım sıcak suyu tedariki için boylerler, ısı değiştiriceleri, sıcak su tankları gibi alternatifler gündeme gelmiştir. Yine aynı kanun gereğince, bağımsız birimlerin tüketimlerinin ölçümlenmesi zorunluluğu sonucu sıcak su sayaçları kullanıma sokulmuştur. Isı istasyonları ile bazı olumsuzluklar içeren diğer alternatiflere göre yeni çözümleri ortaya konmuş ve daha verimli mekanik tesisat projeleri ortaya çıkmıştır.