Bir Gizli Isıl Enerji Depolama Tankının Akış Modülünün 2 Boyutlu Sayısal İncelenmesi

Bir Gizli Isıl Enerji Depolama Tankının Akış Modülünün 2 Boyutlu Sayısal İncelenmesi

Nazım Haydar Yıldırım, Emre Kahraman, Ahmet Berk Yılmaz, Ersin Alptekin, Ayça Tokuç, Mehmet Akif Ezan, Aytunç Erek

Bu çalışmada, güneş enerjisi kaynaklı GIED sisteminin ön analizi sunulmaktadır. Güneş kolektöründen elde edilen yüksek sıcaklıktaki iş akışkanı (su) depolama tankı içerisinde bulunan küresel kapsüller üzerinden akmakta ve kapsüllerin içindeki FDM erimektedir. İçe doğru erime problemine akış Reynolds sayısı ve küre sayısının etkisi parametrik olarak incelenmiştir. İndirgenmiş model silindirik bir kanal ve kürelerden oluşmaktadır. Sayısal analiz bulguları hidrodinamik ve ısıl olmak üzere iki kısımda sunulmuştur. Üç küreli sistem için yüksek Reynolds sayılarında küreler arasında oluşan sirkülasyon hücrelerinin boyutlarının arttığı tespit edilmiştir. Artan akış Reynolds sayısına bağlı olarak tek ve üç küreli sistemde FDM’nin erimeye başlama süreleri azalmakta ve buna bağlı olarak akış süresi sonunda kürelerin toplam erime yüzdeleri artmaktadır.