Yönetilebilir Bir Risk Problemi Olarak Yangın

Yönetilebilir Bir Risk Problemi Olarak Yangın

Figen Beyhan, Semra Arslan Selçuk

Sınırsız seçenekler ve seçme olasılıkları içerisinde pek çok kaygıya çözüm üretilerek nitelikli yaşamların vaat edildiği binalar, önceden düşünülmeyen ve strateji geliştirilmeyen riskler nedeniyle kullanıcıların can ve mal güvenliği konusunda zayıf kalmaktadır. Özellikle günümüz yaşam koşullarının gereklerine cevap verebilmek amacıyla daha büyük taban alanlarına oturan ve/veya yükselen, pek çok işlevi bir aradan barındıran ve dolayısıyla daha büyük kalabalıklara ev sahipliği yapan binalar söz konusu olduğunda gerçekleşecek olan riskin sonuçları da büyük kayıplara sebebiyet verebilmektedir. Yaşanan pek çok olay göstermiştir ki yangın olayları bu risklerin başında yer almaktadır.

Bu bildiride yangın bir risk problemi olarak ele alınmış, mimari kararların alınması aşamasında tasarım sürecine bir bağlam olarak girmesi gereken yangın güvenliğine dayalı kaygıların tanımlanması, analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve strateji geliştirilmesi aşamalarını kapsayan binalarda yangın riski yönetimi kavramı geliştirilerek irdelenmiş ve aşamalar kendi içerisinde genişletilerek “Nasıl bir yangın güvenliği?” (Yasal yükümlülükler çerçevesinde yangın güvenliği mi? – Performansa dayalı yangın güvenliği mi?) sorusuna cevap aranmıştır. Ulaşılan sonuçlar farklı işlevleri ve çok sayıda kullanıcı profillerini barındıran bir alış-veriş merkezi binası üzerinde denenerek uygulanabilirliği ortaya konmuştur.