Yalıtım Altında Korozyon

Yalıtım Altında Korozyon

Bengül Böke

Su buharı difüzyonu sonucu oluşan yoğuşma, tesisat ve yalıtım malzemelerine ve yalıtım malzemelerinde meydana gelen ısı geçişine olumsuz yönde etki eder.

Yoğuşma olayı; hava ile temas eden yüzey sıcaklığının, havanın terleme noktası sıcaklığının altına düşmesiyle meydana gelir. Malzeme içinde yoğuşan su, malzemenin nemini arttırır. Yoğuşan suyun miktarı, malzemenin absorbe edebileceği doyma neminden fazla ise serbest kalır ve çeşitli şekillerde malzeme içinde hareket eder.

Yoğuşma ile yalıtım malzemesinin yapısını bozulacağı gibi malzemenin ısı iletkenlik katsayısı da yükselerek, ısı kayıplarını arttırır. Deforme olan yalıtım malzemesi işlevini göremez ve tesisata kadar ilerleyen su, su buharı tesisatta korozyona sebebiyet verir.

Özellikle soğuk hat yalıtımlarında malzeme yüzeyinde ve malzeme içerisinde yoğuşma olmaması için tasarım aşamasında doğru kalınlıkta ve doğru malzeme seçiminin yapılmış olması yalıtım altında yoğuşma sonucu oluşacak korozyonu önleyecektir.