Faz Değiştiren Malzemelerle Bütünleştirilen Fotovoltaik Termal Sistemlerin (Pvt) Termodinamik ve Ekonomik Performansının İncelenmesi

Faz Değiştiren Malzemelerle Bütünleştirilen Fotovoltaik Termal Sistemlerin (Pvt) Termodinamik ve Ekonomik Performansının İncelenmesi

Canan Kandilli

Bu çalışmada, faz değiştiren malzemeli fotovoltaik termal sistem (PVT) tasarlanmış, kurulmuş, sistem bileşenleri açıklanmış, sistemin birinci ve ikinci yasayı kapsayan termodinamik modellemesi ortaya konmuş olup, Uşak Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde yürütülen 214M615 numaralı TÜBİTAK projesi çerçevesinde gerçekleştirilen deneylerle elde edilen veriler ışığında performansı değerlendirilmiş, performansına etki eden parametreler araştırılmış, enerji ve ekserji verimleri ortaya konmuş, ekonomik analizi gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra, her bir malzeme ile test edilen PVT sistem performansı konvansiyonel PVT sistem ile karşılaştırılmıştır. PVT deneylerinde ulaşılabilen en yüksek toplam verim, parafinli, stearik asitli ve konvansiyonel PVT sistemler için sırası ile %40; %39; %34 olarak hesaplanmıştır. Bu durumda en yüksek toplam verimin elde edildiği sistemin %40 ile parafinli sistem olduğu anlaşılmaktadır. Net Bugünkü Değer (NPV) yöntemine göre gerçekleştirilen ekonomik analizde, geri ödeme süreleri, parafinli, stearik asitli ve konvansiyonel PVT sistemler için sırası ile 10; 9; 9 yıl olarak ortaya konmuştur.