Dikdörtgen Kapalı Bir Ortama Yerleştirilen Ayrık Isı Kaynağının Konumunun Akış ve Isı Transferine Etkisi

Dikdörtgen Kapalı Bir Ortama Yerleştirilen Ayrık Isı Kaynağının Konumunun Akış ve Isı Transferine Etkisi

Mehmet Sağlam, Orhan Aydın, Buğra Sarper

Bu çalışmada, düşey yüzeyine ayrık bir ısı kaynağı gömülü olarak yerleştirilmiş, yüzeyleri sonlu kalınlığa ve ısıl iletkenliğe sahip kapalı dikdörtgen bir ortam içerisinde birleşik doğal taşınım sayısal olarak incelenmiştir. Çalışmada ısı kaynağının düşey yüzeydeki konumu ve yüzeyler arası ışınımın ısı transferine etkileri üzerinde durulmuştur. Kapalı ortam içerisinde akışkan olarak hava kullanılmış olup, hesaplamalar düzeltilmiş Rayleigh sayısının 104 ile 106 değerleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çözümler için ANSYS Fluent yazılımı kullanılmış olup; sonuçlar, ısı kaynağı yüzeyinde elde edilen Nusselt sayısı değerleri ile akım fonksiyonunun, eş sıcaklık eğrilerinin ve ısı çizgilerinin düzeltilmiş Rayleigh sayısı ve ısı kaynağı konumu ile değişimi şeklinde sunulmuştur.