Bir Okul Binasında Tasarım ve İşletme Stratejilerinin Isıl Konfora Etkisi

Bir Okul Binasında Tasarım ve İşletme Stratejilerinin Isıl Konfora Etkisi

Ergin Kükrer, Nurdil Eskin

İklimlendirme sistemleri ve bu sistemlerde enerjiyi etkin kullanabilmek son yıllarda en çok tartışılan konuların başında gelse de, kullanılan iklimlendirme sistemlerinin asıl amacı olan ortamda bulunan insanlara kabul edilebilir seviyede, konforlu bir ortam sunmak da mühendislik alanındaki önemini korumaktadır. Bu çalışmanın amacı, ısıl konfor parametrelerini de göz önünde bulundurarak, bir binanın ısıl konfor durumunu dinamik simülasyon modeli ile inceleyip, hesaplamak; ve sonrasında geliştirilen tasarım ve işletme stratejileriyle var olan konforu optimize etmeye çalışmaktır. Sunulan bu çalışmada, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yer alan çok amaçlı bir binanın dinamik simülasyon ile yıllık ısıl konfor analizi yapılmış, mevcut ısıl konfor binanın değişik bölümleri için analiz edilerek sonuçlarıyla ortaya konulmuştur. Ölçümlerle desteklenen bu mevcut durum baz alınarak, çeşitli tasarım ve işletme stratejileri geliştirilmiş ve bu stratejilerin ısıl konfora olan etkileri irdelenmiştir. Çalışma, özellikle okul binaları gibi iç ortam kalitesinin önemli olduğu ve günün belli saatlerinde kullanılan binaların konfor şartlarını ve iç ısıl ortam optimizasyonunun önemini örnek bir bina üzerinden ortaya koymaktadır.