Yapı Bilgi Sistemlerinin (BIM) Ofis Binalarında Kullanım Alanları ve Potansiyeli

Yapı Bilgi Sistemlerinin (BIM) Ofis Binalarında Kullanım Alanları ve Potansiyeli

İdil Ayçam, Rukiye Erbaş

Günümüz mimarlık dinamikleri çok boyutlu, performans tabanlı, bütüncül bir tasarım yaklaşımını, disiplinler arası etkileşimi beraberinde getirmektedir. Yapı Bilgi Sistemleri (BIM) sayesinde tasarım aşamasında ve daha sonra girilen tüm veriler saklanmakta ve böylece bu bilgiler sadece tasarımcı tarafından değil, yüklenici ya da bina sahibi tarafından da kullanılabilmektedir.

Çalışma kapsamında ofis yapısının mevcut durumu Revit programında modellenmiş ve çevresel analizleri yapılmıştır. Sürdürülebilir ofis yapılarında gereken kullanıcı konforunu sağlanması için ASHRAE 90.1 ve TSE 825 standartları kapsamında yapının ısısal performansı iyileştirilmiş, analizleri hızlı ve kolay bir şekilde yapılmıştır. Çalışmada BIM sistemlerinin sağladığı faydalar araştırılarak ofis binaları özelinde tasarım süreçlerine yansımaları değerlendirilecektir.