Evsel Elektrik ve Kullanım Sıcak Su Yük Tahmini, Bursa İncelemesi

Evsel Elektrik ve Kullanım Sıcak Su Yük Tahmini, Bursa İncelemesi

M. Emin Uğur Öz

Bu çalışmada Bursa’daki doğalgaz abonelerinin aylık evsel elektrik ve sıcak su yüklerinin tahmini yapılmaktadır. Gaz ve elektrik faturaları ve ev sahipleri ile yapılan anketler esas alınarak enerji tüketimleri analiz edilmekte ve aylık ortalama yükler bulunmaktadır. Yükü etkileyen enerji tüketim alışkanlıkları, çevresel şartlar ve sosyal parametreler araştırılmaktadır. Sonuçlar tüketimin faturalarla tahmin edilebileceğini göstermektedir.