Borularda Periyodik Tam Gelişmiş Akışta Viskozitenin Isı Transferine Etkisinin Teorik İncelenmesi

Borularda Periyodik Tam Gelişmiş Akışta Viskozitenin Isı Transferine Etkisinin Teorik İncelenmesi

Mehmet Emin Arıcı, Furkan Erman Kan

Bu çalışmada, borularda periyodik tam gelişmiş akışta viskozitenin ısı transferine etkisi teorik olarak incelenmiştir. İnceleme farklı Reynolds ve Prandtl sayısı değerlerinde, içerisinde periyodik engellerin değişik aralıklarla konumlandırıldığı bir boru akışı için gerçekleştirildi. Periyodik tam gelişmiş boru akışı için momentum ve enerji denklemleri sonlu kontrol hacmi yöntemi ile ayrıklaştırıldı ve ayrık denklemler sayısal olarak çözüldü. Elde edilen sayısal bulgular ortalama ve yerel Nusselt sayılarının farklı Prandtl sayısı ve engel adımları ile değişimleri cinsinden sunuldu. Bulgular ayrıca performans değerlendirme kriteri açısından da analiz edilerek sonuçları tablo halinde verildi. Sayısal sonuçlar, ısı transferinde iyileşmenin yüksek Prandlt sayısında ve Reynolds sayısının 200 değerinden sonra gerçekleşebildiğini göstermektedir. Sıkışık engellerin ısı transferini kötüleştirdiği ve iyileşme başlangıcı için uygun engel aralığının Prandtl sayısına bağlı olarak değiştiği sonucuna varıldı.