Tarihi Binalarda Pasif Yöntemlerle Enerji Tasarrufu: İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi

Tarihi Binalarda Pasif Yöntemlerle Enerji Tasarrufu: İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi

Nurdil Eskin, Mesut Gür, Alperen Yıldızeli, Çağrıl Cömert, Işıl Özkaya

Binalarda tüketilen enerjinin azaltılması günümüz enerji problemleri ve çevre kirliliği açısından büyük önem arz etmektedir. Bu çalışma ile tarihi binalarda pasif yöntemler kullanılarak tüketilen enerjinin azaltılması amaçlanmıştır. İTÜ Makine Fakültesine ait enerji analizleri Design Builder ve Energy Plus programları yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Design Builder programı aracılığıyla binaya doğalgazlı kalorifer tesisatı, havalandırma ve değişken soğutucu akışkanlı (VRF) klima sistemleri yerleştirilmiştir. Doğalgaz enerji tüketimi 1.557.658,19 kWh/yıl, toplam elektrik enerji tüketimi 2.021.481,836 kWh/yıl olarak program aracılığıyla hesaplanmıştır. Pasif yöntemler olarak poliüretan (PU) köpük uygulaması ile bina ısı yalıtımı, cam filmi ve panjur uygulaması ile gölgeleme yapılarak ısı kazancının azaltılması amaçlanmıştır. Design Builder programı yardımıyla bu üç farklı pasif yöntem binaya ayrı ayrı uygulanmıştır. PU köpük uygulaması ile yıllık doğalgaz tüketiminde yaklaşık %5’lik, elektrik tüketiminde ise yaklaşık %4’lük, cam filmi uygulaması ile yıllık elektrik tüketiminde yaklaşık %3’lük, panjur uygulaması ile elektrik tüketiminde kış aylarında %1, yaz aylarında ise %3’lük bir azalma olduğu gözlemlenmiştir. Gerçekleştirilen her bir pasif önlem çalışmasının sonuçlarına göre %3 ile %4 arasında değişen enerji tasarrufları sağlanmaktadır. Bu sonuçlar oransal olarak düşük değerler olsa da binanın boyutları göz önüne alındığında önemli değişimler ifade etmektedir. Bu açıdan, iklimlendirmede pasif yöntemler büyük önem taşımaktadır. Fakülte binasında uygulanabilecek pasif yöntemlerin değerlendirilmesi, bu yöntemler ile ilgili detaylı çalışmalar sonucunda ekonomik olarak da en uygununun belirlenmesi ve uygulanması önerilmektedir.