Karbondioksit Akışkanlı Kanatlı Borulu Buharlaştırıcılarda Boru Özelliklerinin Isıl Kapasiteye Etkisinin İncelenmesi

Karbondioksit Akışkanlı Kanatlı Borulu Buharlaştırıcılarda Boru Özelliklerinin Isıl Kapasiteye Etkisinin İncelenmesi

Barış Türkkan, Akın Çağlayan, Hüseyin Onbaşıoğlu

Günümüzde, çevreci özelliklerinden dolayı soğutucu akışkan olarak CO2 (R744) kullanımı yaygınlaşmaktadır. Soğuk içecek otomatlarında, süpermarketlerde, soğuk odalarda, gıda üretim ve işleme tesislerinde, endüstriyel dondurma üretim makinelerinde, ısı pompalarında ve araç klimaları gibi birçok uygulama alanında CO2’nin soğutucu akışkan olarak kullanımı giderek artmaktadır.

Bu çalışmada, CO2’nin soğutucu akışkan olarak kullanıldığı kanatlı borulu buharlaştırıcılar hakkında detaylı teorik ve uygulama bilgileri aktarılacaktır. Literatür incelendiğinde CO2 (R744) buharlaştırıcı tasarımlarıyla ilgili birçok çalışma bulunmaktadır. Bununla birlikte farklı özelliklerde boru kullanımının (düz, yivli vb.) ve bu borulara ait özelikler arasındaki farklılıkların ısıl kapasiteyi etkilediği görülmektedir. Çalışmada, farklı boru geometrilerinin ısıl kapasiteler üzerindeki etkileri irdelenecektir. Araştırmalar sonucunda ısıl kapasitelerin elde edileceği bağıntılar (korelasyonlar) belirlenecektir.

Analitik çözümler, deneysel çalışmalar ve analizlerden elde edilen veriler değerlendirilerek elde edilen sonuçlar gösterilecektir. Çalışmanın sonucunda, en iyi çözümü veren bağıntı ve geometri belirlenecektir.