Dalgalı Mikro-Kanalda Nanoakışkanların Isı Transferi Üzerindeki Etkisinin Sayısal Olarak İncelenmesi

Dalgalı Mikro-Kanalda Nanoakışkanların Isı Transferi Üzerindeki Etkisinin Sayısal Olarak İncelenmesi

Selma Akçay, Ünal Akdağ

Bu çalışmada, simetrik dalgalı bir mikro-kanalda nanoakışkanların ısı transferi ve sürtünme faktörü üzerindeki etkileri sayısal olarak incelenmiştir. Kartezyen koordinatlarda 3d, laminer, sürekli, sıkıştırılamaz akışlar için Navier-Stokes denklemleri sonlu hacimler yaklaşımı ile ayrıklaştırılmış ve iterasyonlar SIMPLE algoritması ile çözülmüştür. Çalışmalarda nanopartikül tipi, nanopartikül hacim oranı (φ) ve Reynolds sayısı (Re) değiştirilirken diğer parametreler sabit alınmıştır. Mikro-kanalın alt ve üst dalgalı duvarlarına sabit ısı akısı uygulanmış ve kanal boyunca ortalama Nusselt sayısı (Nu) ve sürtünme faktörü hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar dalgalı kanal ile aynı kesit alanı ve uzunluğa sahip düz bir mikro-kanal akışı ile karşılaştırılmıştır. Sayısal sonuçlar, artan Re sayılarında nanopartikül hacim oranının artması ile ısı transferi iyileşmesinin de arttığını göstermiştir ancak bu iyileşme sürtünme faktöründe de artış ile birlikte gerçekleşmiştir. Ayrıca dalgalı kanallarda ısı transferinin düz kanallara göre daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Elde edilen sayısal sonuçlar boyutsuz parametrelerin bir fonksiyonu olarak sunulmuştur.