Yoğuşmalı Yanma Ünitesindeki Atık Gaza Ait Akış Karakteristiklerinin Sayısal Olarak İncelenmesi

Yoğuşmalı Yanma Ünitesindeki Atık Gaza Ait Akış Karakteristiklerinin Sayısal Olarak İncelenmesi

Hasan Avcı, Mehmet Uçar, Mustafa Dutucu, Dilek Kumlutaş

Yoğuşmalı konvansiyonel duvar tipi ısıtma cihazlarında genellikle paslanmaz çelik malzemeden yapılmış yanma üniteleri kullanılır. Bu yanma üniteleri yurtdışından ithal edilmekte olup yüksek üretim maliyetlerine sahiptir. Ülkemizde, ERP (Energy Related Products) regülâsyonlarının 2018 yılında uygulanabilmesi için ilgili bakanlıklarca çalışmalar devam etmektedir. Bu regülasyonların devreye girmesi ile ülkemizde yoğuşmasız duvar tipi ısıtma cihazlarının satışı yasaklanacaktır. Bu nedenle, yoğuşmalı duvar tipi cihazlarda kullanılan konvansiyonel yanma ünitelerinin yerini alacak yeni yanma ünitelerinin tasarlanması gerekmektedir.
Yoğuşmalı yanma ünitelerinin tasarımında hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) yöntemi kullanılmaktadır. Bu çalışmada; duvar tipi yoğuşmalı bir ısıtma cihazında kullanılabilecek alüminyum yanma ünitesine ait 12 farklı hava hacminin sayısal modeli oluşturulmuştur. Bu hava hacimlerinde gerçekleşen atık gaz hareketine ait akış karakteristikleri ve basınç düşümleri, HAD yöntemi kullanılarak detaylı olarak incelenmiştir.