Bağıl Nemin Işınım Etkisi Altında Isıl Konfor Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Bağıl Nemin Işınım Etkisi Altında Isıl Konfor Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Nurullah Arslanoğlu, Abdulvahap Yiğit

Bu çalışmada, aydınlatma lambalarından gelen ışınım etkisi altında bağıl nemin ısıl konfor üzerine etkisi incelenmiştir. Bağıl nemin ısıl konfor üzerinde etkisini belirleyebilmek için iki bölmeli anlık enerji dengesi modeli (Gagge modeli) kullanılmış olup, model üzerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Sonuç olarak, bağıl nemin deri ıslaklığı üzerine etkisi deri sıcaklığı üzerine olan etkisinden daha fazla olduğu görülmüş olup, yüksek operatif sıcaklıklarda bağıl nemin artmasıyla deri ıslaklığında ciddi artışlar görülmüştür.