Vakumlu Cam Tüp Kullanılan Güneş Enerjili Mekân Isıtma Sisteminin Isıl Performansının Değerlendirilmesi

Vakumlu Cam Tüp Kullanılan Güneş Enerjili Mekân Isıtma Sisteminin Isıl Performansının Değerlendirilmesi

Güvenç Umur Alpaydın, Serhan Küçüka

Bu çalışmada vakumlu cam tüp kullanılan güneş enerjili ısıtma sisteminin yaklaşık 10 metrekare alana ve 2,5 m yüksekliğe sahip bir hacim için performansı incelenmiştir. Isıtma sistemi dış ve iç üniteden oluşmaktadır. Dış ünitede bulunan toplayıcı yüzey üzerine gelen güneş ışınım soğurularak buradaki su ısınmakta ve doğal dolaşım ile iç ünitedeki radyatöre geçmektedir. Toplayıcı yüzey olarak vakumlu cam tüpler kullanılmaktadır. Toplayıcı yüzeye gelen ışınım piranometre ile ölçülmüştür. Sistemin belirli yerlerine ısıl çiftler bağlanarak dolaşım suyunun sıcaklık ölçümleri yapılmıştır. Radyatör giriş hattına bağlanan bir elektrikli ısıtıcı üzerinde su sıcaklığı kontrollü şekilde arttırılarak, sıcaklık artışından hareketle dolaşım debisi hesaplanmıştır. Dolaşım debisi ve radyatör giriş-çıkış sıcaklıkları kullanılarak ısıtma gücü ve günlük ısıtma verimi belirlenmiştir. Meteorolojik verilerin kullanılması ile sistemin ısıtma mevsimindeki genel performansı değerlendirilmiştir.