Alternatif Soğutkanlı Kaskad Soğutma Çevrimleri ve Güncel Gelişmeler

Alternatif Soğutkanlı Kaskad Soğutma Çevrimleri ve Güncel Gelişmeler

İlayda Yılmaz, Selin Çekin, Hilmi Cenk Bayrakçı, Arif Emre Özgür

Bu çalışmada kaskad soğutma çevrimleri ile ilgili güncel bir literatür taraması yapılmakta ve kaskad soğutma çevrimleriyle ilgili güncel gelişmeler ve son uygulamalar incelenmektedir. Özellikle çok düşük sıcaklıklara ihtiyaç duyulan endüstriyel uygulamalarda kaskad soğutma çevrimleri kullanılmaktadır. Yapılan bu çalışmada kaskad soğutma çevrimleriyle ilgili yeni çalışmaların incelenmesi amaçlanmakta ve bu doğrultuda kaskad soğutma çevrimi uygulamalarında yeni uygulamalar, kullanılan güncel akışkanlar, bu akışkanların sistem verimi ve çevreye olan etkileri incelenmektedir. İncelenen çalışmalara bakılarak kaskad soğutma çevrimleriyle ilgili geleceğe yönelik yaklaşımlara da yer verilmektedir. GWP ve ODP değerleri düşük olan alternatif akışkanların kullanıldığı çalışmalar da incelenmekte ve bu çalışmalarda elde edilen sonuçlara makalede yer verilmektedir. Sonuç olarak bu çalışmada dikkate alınan tüm makalelerden elde edilen veriler ve bilgiler toparlanmakta, bu bilgilerin endüstriyel uygulamalar için yeni fikirler vermesi, akademik çalışmalar için ise kısa ve güncel bir literatür taraması içeren bir kaynak olması amaçlanmaktadır.