Kanatlı Borulu Isı Değiştirici Isıl / Hidrolik Performansını Etkileyen İyileştirme ve Tasarım Parametre Seçimlerinin Sistem Performansına Etkilerinin İncelenmesi

Kanatlı Borulu Isı Değiştirici Isıl / Hidrolik Performansını Etkileyen İyileştirme ve Tasarım Parametre Seçimlerinin Sistem Performansına Etkilerinin İncelenmesi

Mete Özşen, Hüseyin Onbaşıoğlu

veya hidrolik performanslarını (ısıl kapasite veya basınç düşüşü) arttıracak iyileştirmelerin sistem performansına etkileri de göz önüne alınmalıdır. Yapılacak iyileştirmelerin yanında ısı değiştirici tasarım parametreleri (hatve, boruların dizilimi, geçiş sayısı, boru uzunluğu vb…) seçiminde değişiklikler yapılarak sistem performansını daha da arttırmak mümkündür. Günümüzde, iyileştirmelerin ve tasarım parametrelerindeki seçimlerin etkilerinin incelenmesi bilgisayar programları yardımıyla kolay bir şekilde elde edilebilmektedir.

Bu çalışmada, tasarım iyileştirme örneği olarak panjurlu kanatların etkisi, sistem örneği olarak da kanatlı borulu ısı değiştirici ve fandan oluşan yapı ele alınmıştır. Sistem şartlarına göre tasarım parametrelerinden sıra sayısı ve hatve değerlerinin belirlenmesi tartışılmıştır. Ayrıca sistemde kullanılan fan devrinin tasarıma olan etkisi incelenmiştir. Yapılacak tüm analizlerde doğruluğu deneylerle kanıtlanmış kanatlı borulu ısı değiştirici tasarım ve seçim programı olan “FrtCoils” kullanılmıştır.