Cephelerde Fotobiyoreaktör Kullanımının Binaların Sürdürülebilirliğine Etkisi

Cephelerde Fotobiyoreaktör Kullanımının Binaların Sürdürülebilirliğine Etkisi

İlknur Kükdamar

Günümüzde binaların sürdürülebilirliği, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına öncelik vermesi, çevre sorunlarını arttırmaması, enerjiyi, suyu, malzemeyi, bulunduğu araziyi etkin kullanabilmesi, insanların sağlığını ve konforunu korumasıyla sağlanmaktadır. Son yıllarda ise bazı sürdürülebilir bina tasarımlarında bu ilkeler göz önüne alınarak farklı bir yöntemin ve aracın kullanımı ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu araç, yenilenebilir enerji çeşitlerinden biyoenerjinin üretiminde yararlanılan, bir alg yetiştirme sistemi olan fotobiyoreaktörlerdir. Bu tasarımlarda bina cepheleri fotobiyoreaktörlerle bütünleşerek hem enerji üretimi için etkin alanlara dönüşmekte, hem de cephe elemanlarının sürdürülebilir yapılarda etkisi artmaktadır. Reaktörlerde yetişen algler, binanın atık suyunu dönüştürmekte, fotosentez yaparken çevreye salınan karbondioksidi emmektedir. Ayrıca fotobiyoreaktörler yardımıyla alglerden üretilen biyoenerji de binanın enerji tüketiminde kullanılmaktadır. Böylece, yapıların sıfır karbona yaklaşması ve enerji verimliliği sağlanmaktadır. Bu çalışmada, cephelere fotobiyoreaktör eklenmesinin binaların sürdürülebilirliğine katkısı, tasarlanan bazı cephe önerileri ve bina örnekleriyle incelenerek araştırılmış olacaktır.