Binalarda Kullanılan EPS Yalıtım Malzemesinin Farklı Yoğunluklara Göre Isıl İletkenliğinin Deneysel ve Sayısal İncelenmesi

Binalarda Kullanılan EPS Yalıtım Malzemesinin Farklı Yoğunluklara Göre Isıl İletkenliğinin Deneysel ve Sayısal İncelenmesi

Hüsamettin Tan, Battal Doğan

Binalarda enerji kayıplarının azaltılması günümüzde önemli bir konudur. Bu amaçla enerji kayıplarını azaltmak için uygun ısı yalıtım malzemesinin kullanılması gerekir. Bu çalışmada binalarda kullanılan EPS yalıtım malzemesinin içyapı görüntüleri kullanılarak elde edilen 2 boyutlu çizimlerin sayısal analiz sonuçlarının deneysel sonuçlar ile karşılaştırması yapılmıştır. Ek olarak farklı yoğunluktaki malzemenin ısıl iletkenliği nasıl etkilediği incelenmiştir. Sonuç olarak her yoğunluk değeri için örnek bir binanın 3 farklı bölgede olması durumunda özgül ısı kaybı belirlenerek farklı yoğunluk değerindeki yalıtım malzemesinin ısıtma ihtiyacını ne oranda etkilediği belirlenmiştir.