Ofis Klimaları Toz Örneklerinde Polibromlu Difenil Eter (Pbde) Seviyelerinin Belirlenmesi

Ofis Klimaları Toz Örneklerinde Polibromlu Difenil Eter (Pbde) Seviyelerinin Belirlenmesi

Demet Arslanbaş, Ebru Kocaaslan Narcı

Bu çalışmada, Kocaeli ilinin farklı bölgelerinde belirlenen ofislerin klimalarından toz örnekleri alınarak KOK grubu kirleticilerinden PBDE izomerlerinin konsantrasyonları belirlenmiştir. Belirlenen ofislerin klimalarından uygun şartlarda alınan toz örnekleri laboratuvar ortamında temizlenerek analize uygun hale getirilmiştir. Ekstraksiyon için aseton:hegzan karışımı ilave edilip bütün gece oda sıcaklığında bekletildi. Ertesi gün numuneler ultrasonik banyoda 1 saat boyunca işlemden geçirildi. Örneklerin sıvı fazı alınarak üzerine hegzan ilave edilerek solvent değiştirme yapıldı ve sonrasında azot gazı altında önzenginleştirme işlemi için miktarları 1-2 ml’ye kadar düşürüldü. Temizleme işlemi ile hazır hale getirilen örnekler, konsantrasyonlarının belirlenmesi amacıyla GC-ECD (Agilent Technologies 5977A) cihazında analiz edilmiştir. Tüm numunelerde 14 adet PBDE izomeri (PBDE_17, PBDE_28, PBDE_47, PBDE_66, PBDE_71, PBDE_85, PBDE_99, PBDE_100, PBDE_138, PBDE_153, PBDE_154, PBDE_183, PBDE_190, PBDE_209) için sonuçlar elde edilmiştir. Toplam ΣPBDE konsantrasyonları 71,03ng g-1 ile 9214,42 ng/g arasında değişmektedir.