Duvar Yönlenmesinin Isı Kayıp ve Kazançlarına Etkisi

Duvar Yönlenmesinin Isı Kayıp ve Kazançlarına Etkisi

Tuğçe Pekdoğan, Tahsin Başaran

Binaların opak duvar yüzeylerindeki ısı transferi problemi, yıl boyunca değişik iklim koşulları ve yönlenmelere bağlı olarak, enerji tüketiminin azaltılması ve istenen ısıl konfor şartlarının elde edilmesi bağlamında oldukça önemlidir. Bu çalışmada, uygulamada çok kullanılan dıştan yalıtımlı opak duvarın zamana bağlı ısıl davranışı parametrik olarak farklı dış ortam sınır koşulları için analiz edilmiştir. İzolasyon kalınlığı TS825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı baz alınarak belirlenmiştir. Tüm ayların günlük ortalama iklimsel verileri ile kuzey, güney ve batı olmak üzere üç farklı yönlenme durumunda, bir boyutlu zamana bağlı ısı iletim denklemi, sonlu farklar yöntemi kullanılarak, ısı kazanç ve kayıpları açısından irdelenmiştir. İç ortam sıcaklığı yıl boyunca sabit bir değer alınmış; dış yüzeyde ise etkili olan güneş ve gökyüzü ışınımı; dış hava sıcaklık, bağıl nem ve rüzgâr hızı ve buna bağlı olarak tanımlanan ısı taşınım katsayısı değerleri, zamana bağlı olarak ifade edilmiştir. Bu sınır koşulları altında analizler, İzmir ilinin meteorolojik verileri kullanılarak gerçekleştirilmiş olup, duvar içindeki sıcaklık dağılımının ve buna bağlı ısı transferinin gün boyunca zamana bağlı değişimi sayısal olarak elde edilmiştir.