Bina Entegreli Fotovoltaik Panel Isıl Kontrolcusünün Sayısal Modellenmesi

Bina Entegreli Fotovoltaik Panel Isıl Kontrolcusünün Sayısal Modellenmesi

Mustafa Aydın, Cem Kalkan, Ezgi Koparan, Elif Leşanoğlu, Cansu Uslu, Ceren Yüksel, Şebnem Yılmaz Balaman, Mehmet Akif Ezan, Ahmet Yılancı

Fotovoltaik panellerin güç üretimi panel sıcaklığıyla ters orantılıdır. Güneş ışınımının yüksek olduğu zaman dilimlerinde panel yüzeyinden uzaklaştırılamayan ısıl enerji panel sıcaklığının artmasına ve elektrik üretim veriminin düşmesine sebep olmaktadır. Bu nedenle fotovoltaik panelin düşük sıcaklıklarda tutulması için kontrol edilmesi aktif veya pasif ısıl kontrolcüler uygulanmaktadır. Bu çalışmada panel arka yüzeyine uygulanan farklı tip faz değişim malzemelerinin ve hazne kalınlıklarının panel sıcaklığı üzerine etkisi sayısal olarak modellenmiştir. Elde edilen sayısal sonuçlara göre panel kalınlığının artması duyulur ısı kapasitesini arttırmakta ve sistem verimi olumlu yönde etkilenmektedir. Diğer taraftan faz değişim malzemesi erime sıcaklığının panel referans sıcaklığına yakın olması durumunda ısıl kontrolcünün etkin olduğu tespit edilmiştir. 1 cm kalınlığında RT28HC kullanılmasıyla 5°C civarında sıcaklık düşümü elde edilmiştir.