Türkiye’de Jeotermal Endüstri’nin Gidişatı

Türkiye’de Jeotermal Endüstri’nin Gidişatı

Umran Serpen

Bu çalışmada Türkiye’deki jeotermal enerjiden elektrik elde edilmesinin çok hızlı gelişimi incelenerek bunun nedenleri üzerinde durulmuş ve bunun yanında jeotermal enerjinin çevre ile etkileşimi de araştırılarak bunların sonuçları tartışılmış ve sonuçlar ve öneriler sunulmuştur.