Alternatif Teknolojiler ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Müstakil Bir Konutta Kullanımının Tekno-Ekonomik Analizi

Alternatif Teknolojiler ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Müstakil Bir Konutta Kullanımının Tekno-Ekonomik Analizi

Gül Nihal Güğül, Merih Aydınalp Köksal

Bu çalışmada, ESP-r bina enerji simülasyon yazılımı kullanılarak Ankara ‘da bulunan iki katlı müstakil bir konutun ısıtma amaçlı saatlik enerji tüketim modeli oluşturulmuştur. Toplam ısınma alanı 500 m2 olan bu konutta ısınma, yemek pişirme ve su ısıtma işlemleri için doğalgaz kullanılmaktadır. Konutun saatlik elektrik ve günlük doğal gaz tüketimleri bir yıl süresince izlenmiştir. Saatlik ısıtma modeli iklim verisi, binanın dış cephe yapı bileşenleri ve ısı kazanç verileri kullanılarak oluşturulmuştur. Konutun enerji talebi ve buna bağlı salım miktarı belirlendikten sonra konutun enerji ve sera gazı salım sınıfları da belirlenmiştir. Konutun fiziksel yapısında iyileştirme ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını öngören çeşitli senaryolar modele uygulanmıştır. Yenilenebilir enerji senaryoları olarak fotovoltaik panellerin kullanılması, ısıtma için toprak kaynaklı ısı pompası kullanılması ve sıcak su üretimi için güneş enerjisi kullanılması durumları modellenmiştir. Konutun fiziksel yapısında iyileştirmelerin öngörüldüğü senaryolarda ise duvar ve çatı izolasyonun iyileştirilmesi ve farklı tipte pencere camlarının kullanılmasına dayalı senaryolar modele uygulanmıştır. Daha sonra yıllık enerji talebinde, CO2 salımında ve yakıt harcamasındaki tasarruflar hesaplanmıştır. Her senaryo için geri ödeme süreleri hesaplanarak Ankara ikliminde bulunan müstakil bir konut için en uygun koşullar tespit edilmiştir. Daha sonra Ankara iklimine en uygun enerji tasarruf yöntemlerinin Ankara’da bulunan müstakil konutlara uygulanması durumunda elde edilecek enerji tasarrufu ve CO2 salımındaki azalmalar hesaplanmıştır.