Binalarda Bütünleşik Güneş Enerjisi Uygulama Örnekleri

Binalarda Bütünleşik Güneş Enerjisi Uygulama Örnekleri

Erhan Kırtepe, Ali Güngör

Güneş enerjisi ile ilgili yapılan uygulamalar arasında sıcak su eldesi, elektrik üretimi, hacim ısıtma ve hacim soğutma gibi uygulamalar yer almaktadır. Bu uygulamaların tek tek kullanıldığı sistemler çok sayıda mevcuttur. Günümüzde ise birden fazla uygulamanın bir arada bulunduğu bütünleşik sistemlerin geliştirilmesi kapsamında yapılan çalışmalar hız kazanmıştır. Bu çalışmada da literatürde yapılan bütünleşik güneş enerjili sistemlerin araştırılması yapılmış ve termodinamik açıdan değerlendirilmeleri yapılarak bu sistemlerin karşılaştırılmaları gerçekleştirilmiştir. Yapılan araştırma içerisinde Fotovoltaik/Termal (PV/T) sistemler incelenmiş ve incelenen bu sistemler soğutulma şekillerine göre hava soğutmalı, su soğutmalı, ısı pompalı PV/T ve ısı boru borulu PV/T olmak üzere 4 grupta incelenmiştir. Literatürde yapılan incelemeler sonucunda elektriksel verimliliğin %19’lara ve sistem toplam verimliliğinin %70’lere kadar çıkarılabildiği bütünleşik sistemlerin olduğu görülmüştür. Ülkemizde de PV/T sistemlerin kullanılması ve bu sistemlerin geliştirilerek verimlerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması enerji verimliliği açısından son derece önemlidir.