Kuru Soğutucularda Lamel Giriş Tarafı Hava Hızı Profilinin CFD Yazılımı İle Analiz Edilerek İyileştirilmesi

Kuru Soğutucularda Lamel Giriş Tarafı Hava Hızı Profilinin CFD Yazılımı İle Analiz Edilerek İyileştirilmesi

Feridun Yavaş, Hüseyin Onbaşıoğlu

noktada aynı hızla geçmeyebilmektedir. Bu hız farkı lamel bloğuna gelen havanın karşılaştığı çeşitli üniteye ait olmayan engellerden, çalışma alanındaki rüzgârdan, fan ile lamel bloğu arasında kalan davlumbaz boşluğuna ait büyüklük ve bu boşluktaki yapısal unsurlara ait şekil ve çıkıntılardan kaynaklı olabilir.

Lamel bloğuna giren havanın bölgesel olarak farklı hızlarda olması ısı transferi ve basınç kayıplarında bölgesel farklılıklara sebep olduğundan verimliliği etkileyebilir. Bu sebeple söz konusu hız farklılıklarının mümkün olan en düşük değerde olması gerekmektedir.

Bu çalışmada yatık tip kuru soğutucularda hava akışının durumu lamel bloğu girişinde ve çıkışında CFD yazılımı ile incelenmiş, akışın düzelmesi için ünitenin yapısal unsurlarında yapılabilecek değişiklikler gösterilmiştir. Çıkan sonuçlar lamel bloğu girişindeki hava hızı dağılımı düzgünlüğü kıstas alınarak incelenmiş, alınan sonuçlar kıyaslanmıştır.