Kalorifer Peteğinin Isıtma Performansı Tespiti İçin Standartlar ve Bir Uygulama

Kalorifer Peteğinin Isıtma Performansı Tespiti İçin Standartlar ve Bir Uygulama

Ahmet Can

Enerji, ülkelerin sosyal ve ekonomik olarak gelişmesi ve çevrenin korunması açısından önemli bir etkendir. Enerji verimliliğini arttırmanın temel yolu, enerji tüketimini azaltmaktır. Binalar tükettikleri birincil enerji ve bununla ilgili oluşan (CO2) emisyonu değerlerine göre sınıflandırılmaktadır. Bu sebepten binaların minimum enerji performans ölçütlerine göre ısıtılması gerekmektedir. Bunun için Avrupa’da ve Türkiye’de hacim ısıtmasında kullanılan kalorifer peteğinin ısıtma verimliliği için standartlar çıkarılmıştır. Kalorifer petekleri bu standartların öngördüğü esaslara uygun üretilir, test edilir ve kullanılırlar. Bu çalışmada, hacim ısıtmasında kullanılmak üzere yenilikçi yaklaşımla geliştirilen bir kalorifer peteğinin çalışma prensibi ve ısıtma etkinliğinin tespitinde kullanılan deney tesisatı ve gerçekleştirilen deneyler açıklanmaktadır. Kalorifer peteği su sıcaklıklarının 30 oC ile 90 oC arasında belirli bir değerlerde otomatik kontrolü sağlanmıştır. Avrupa’da ve Türkiye’de geçerli standartlara göre kalorifer peteği su debisi ile girişte, çıkışta ve ön-arka yüzey sıcaklıkları ölçülerek kalorifer peteğinin ısıtma etkinliği tespit edilmiştir. Optimal performans koşulları için sonuçlar değerlendirilmiştir.