Düşük Ekserjili Binalarda Güneş ve Rüzgâr Enerjisi İle Birlikte Isı ve Güç Üretim Senaryoları

Düşük Ekserjili Binalarda Güneş ve Rüzgâr Enerjisi İle Birlikte Isı ve Güç Üretim Senaryoları

Birol Kılkış, Şiir Kılkış

Bu makalede düşük ekserjili binalarda rüzgâr ve güneş enerjisinin yenilikçi güneş toplaçları ile tümleşik kullanımının önemine değinilmekte, bu bağlamda termodinamik yararlar hesapsal olarak belirtilmektedir. Hesaplar ayrıca akılcı ekserji yönetim modeli ile de pekiştirilmiştir. Düşük ekserjili bir konutun tüm ekserji ve enerji taleplerinin karşılandığı ısı pompası destekli ve desteksiz iki senaryo sunularak tümleşik güneş enerjili sistemler tanıtılmış ve tartışılmıştır.