Oda İçi Partikül Dağılımının Lagrange Yaklaşımına Göre Sayısal Simülasyonu

Oda İçi Partikül Dağılımının Lagrange Yaklaşımına Göre Sayısal Simülasyonu

Yunus Emre Çetin, Orhan Aydın

İç hava kalitesi, hava hızı, sıcaklığı ve nem değerinin yanı sıra ortamdaki kirleticilerin konsantrasyonuna da bağlıdır. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) kullanılarak partikül dağılımının belirlenmesinde iki farklı yaklaşım uygulanmaktadır: Euler ve Lagrange yaklaşımları. Bu çalışmada, Lagrange yaklaşımı için önemli parametrelere değinilmiş ve model bir odada partikül dağılımı incelenmiştir. Elde edilen hız profilleri ve partikül konsantrasyon değerlerinin literatür ile uyum içinde olduğu görülmüştür.