Yaşar Üniversitesi’nde Kurulan Binaya Entegre Bir Fotovoltaik Sistemin Dinamik Performansının Değerlendirilmesi

Yaşar Üniversitesi’nde Kurulan Binaya Entegre Bir Fotovoltaik Sistemin Dinamik Performansının Değerlendirilmesi

Mustafa Araz, Arif Hepbaşlı, Emrah Bıyık, Mehdi Shahrestani, Runming YAO, Emmanuel Essah, Li Shao, Armando Oliveira, Teodosıo Del C. Cano, Elena Rico, Juan Luis Lechon

Binaya Entegre (ya da bina ile bütünleşik) Fotovoltaik (FV) Sistemler (Building Integrated PV Systems: BIPV Sistemler), dünya çapında güneş endüstrisinde en hızlı gelişen teknolojidir. Bu sistemler, elektrik üretimini bina kabuğunun diğer fonksiyonlarıyla kombine eden çok fonksiyonlu yapı elemanları olarak görülmektedir.

Yaşar Üniversitesi’ndeki bir binanın yan duvarlarına, 15 ortaktan oluşan 7. Çerçeve Avrupa Komisyonu projesi (REELCOOP olarak adlandırılan) kapsamında, bir binaya entegre fotovoltaik (BEFV) sistemi, 8 Şubat 2016 tarihinde kuruldu. Bu sistemin toplam pik gücü 7,44 kW olup, toplam 48 adet kristal silisyum (c-Si) FV modülden oluşmaktadır. Modüller ile duvar arasında 150 mm boşluk vardır. Toplam hücre ve cephe yüzey alanları, sırasıyla, 42,08 m2 ve 57,6 m2’dir.

Söz konusu BEFV sisteminin bazı ön deneysel, modelleme ve sayısal çalışmaları, projenin ortaklarından biri olan İngiltere’deki Reading Üniversitesi’nden bir araştırma grubu tarafından yapılarak, Yaşar Üniversitesi’ne kurulacak en iyi BEFV sistemi seçildi. Bu sistemin FV hücreleri, projenin diğer ortağı olan bir İspanyol firması tarafından tasarlanıp imal edildi.

Bu çalışmada, öncelikle, BEFV sistemler kısaca açıklandı ve performans değerlendirilmesinde kullanılan temel bağıntılar verildi. Daha sonra, Yaşar Üniversitesi kampüsündeki mevcut bir binanın cephesine kurulan BEFV sistemi kısaca tanıtıldı. Son olarak, sistemin kurulduğu tarihten bu güne kadar geçen bir dönemde, sistemin performansı değerlendirildi.

Bugünkü bilgimize göre, Avrupa Komisyonu projesi kapsamında bir Ar-Ge’ye dayalı olarak ülkemizde ilk defa Yaşar Üniversitesi’nde kurulan bir BEFV sisteminden elde edilen deneyimin, bu konuda çalışan tasarımcı, uygulayıcı, mühendis ve mimarlara katkı sağlayacağı yazarlar tarafından beklenmektedir.