Doğal Soğutma Sisteminin Bir Endüstriyel Soğutma Prosesinde Enerji Verimliliği ve Maliyet Etkisinin İncelenmesi

Doğal Soğutma Sisteminin Bir Endüstriyel Soğutma Prosesinde Enerji Verimliliği ve Maliyet Etkisinin İncelenmesi

Hamit Mutlu, M. Ziya Söğüt

Endüstriyel proseslerde soğutma sistemlerine bağlı enerji tüketim potansiyeli toplam enerjinin yaklaşık %30’unu karşılamaktır. Bu tüketim bazı tekstil ve kalıp sektörüne ilişkin uygulamalarda % 50’lere ulaşmaktadır. Bu yönüyle işletmelerin enerji yönetimlerinde verimliliğin değerlendirilmesi gereken proseslerin başında gelmektedir. Türkiye iklimlendirme uygulamalarında doğal soğutma (free-cooling) uygulamaları gibi enerji etkin çözümlerin geliştirilmesinde uygun iklim bölgelerine sahiptir. Özellikle enerji tüketim maliyetleri yüksek endüstriyel uygulamalarda bu tür çözümler enerji verimliliğini yükselttiği gibi çevresel emisyon etkilerini de azaltmaktadır.

Bu çalışmada Bursa’da bir endüstriyel proses için geliştirilmiş bir doğal soğutma prosesinin öncelikle enerji performans analizleri yapılmış ve verimliliği incelenmiştir. Çalışmada proses verimliliğini etkileyen iklimsel veriler yıllık analizler ile şekillendirilmiştir. Çalışmada mevcut prosesin 3 olan SEER değeri, önerilen doğal soğutma prosesi ile 5 SEER’e kadar çıkartılabildiği görülmüştür. Ayrıca prosesin soğutma kapasitesi 3,44 arttırılırken, enerji maliyetleri %56,08 azaltılmıştır. Çalışmanın sonunda sistemin enerji yük tüketimlerine göre tasarruf etkisi ve bu tasarrufun CO2 emisyon yük potansiyeline etkileri de değerlendirilmiştir.