Boru Demetleri Üzerinde Çapraz Akışta Nusselt Sayısının Nümerik İncelenmesi

Boru Demetleri Üzerinde Çapraz Akışta Nusselt Sayısının Nümerik İncelenmesi

Berrin Karaçavuş, Kadir Aydın

Güç santralleri, petrol rafineleri ve hava şartlandırıcıları gibi endüstriyel uygulamaların birçok alanında karşımıza çıkan boru demetleri, gövde borulu ısı değiştiricilerinin temel elemanlarından biridir. Analitik yoldan çözümü mümkün olmayan, ampirik ifadelere bağlı Nusselt sayısının bulunması ise boru demetinde akış problemi için büyük öneme sahiptir. Boru demetleri üzerine çapraz akışta Nusselt sayısının değeri için deneysel çalışmalardan elde edilen korelasyonlar kullanılmaktadır. Bu çalışmada, sıralı ve şaşırtmalı düzende dizilen bir boru demeti üzerine uygulanan çapraz akışta Nusselt sayısının değişimi farklı akışkan hızlarına bağlı olarak nümerik incelenmiştir. Nümerik çalışma sonlu hacimler metodunu kullanan Fluent paket programı yardımı ile yapılmıştır. Akış modeli için RNG k-e türbülans modeli seçilmiştir. Farklı akış hızları için pratikte kullanılan standart ısı değiştiricileri baz alınmıştır. Boru demetleri için ise borular içinde buharın yoğuşmakta olduğu kabul edilerek sabit yüzey sıcaklığı sınır şartı tanımlanmıştır. Programdan elde edilen n değerleri ise korelasyonlar yardımıyla hesaplanan değerler ile karşılaştırılarak grafikler halinde sunulmuştur.