İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Binası’nın Isıl Konfor Şartlarına Bağlı Enerji Analizi

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Binası’nın Isıl Konfor Şartlarına Bağlı Enerji Analizi

Nurdil Eskin, Mesut Gür, Işıl Özkaya, Çağrıl Cömert, Alperen Yıldızeli

Verimli enerji kullanım fikirleri, binaların ortak kullanım alanlarının iklimlendirme çalışmalarına doğrudan etki etmektedir. Bu çalışmanın amacı; İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Binasının ısıl konfor şartlarına bağlı olarak enerji analizlerini gerçekleştirmektir. Binanın kullanım alanları Autocad programı yardımıyla belirlenmiştir. Belirlenen kullanım alanları Design Builder programına yönlendirilerek binanın üç boyutlu (3-D) bir simülasyonu eklenmiştir. Bina bileşenlerinin ısı geçiş katsayıları Türk Standardı 825 (TS 825) ve The American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) standardına bağlı olarak 3-D simülasyona girilmiştir. Binanın bulunduğu bölgenin iklimsel verileri de ASHRAE’ye dayanarak simülasyonda girilmiştir. Kullanım alanlarının saate bağlı insan sayıları ve kullanım amaçları binanın günlük ve aylık kullanım çizelgeleri ders planları kullanılarak hesaplanmıştır. Isıl konfor şartları kış ve yaz için ASHRAE.55’ten belirlenmiştir. 3-D bina simülasyonu hazırlandıktan sonra Design Builder ve Energy Plus ile yaz ve kış tasarım günü ile yıllık enerji simülasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu simülasyonlarla binanın ısı kayıp ve kazançları, ısıtma, soğutma yükleri ile enerji tüketim miktarları belirlenmiştir.