Ev Tipi Bir Evaporatif Soğutucunun Farklı Ortam Sıcaklıklarında Soğutma Performanslarının Karşılaştırılması

Ev Tipi Bir Evaporatif Soğutucunun Farklı Ortam Sıcaklıklarında Soğutma Performanslarının Karşılaştırılması

Oğuz Tuncel Bedir, Nuri Akcan

Bu çalışmada, farklı hava sıcaklıklarında ve hava hızlarında ev tipi bir evaporatif soğutucunun soğutma performans özellikleri araştırılmıştır. Bu soğutucu, klima ile havası şartlandırılmış bir test odasında sırasıyla beş farklı oda sıcaklığında (24°, 26°, 28°, 30° ve 32 °C) ve dört fan hızı seviyesinde test edilmiştir. Üfleme sıcaklıkları, nem koşulları, üfleme ve oda sıcaklığı farklılıkları incelenmiştir. Ayrıca, referans olarak alınan 30 OC oda sıcaklığı ve % 50 bağıl nem değerlerinde üfleme sıcaklıkları, soğutma kapasiteleri ve enerji etkinliği araştırılmıştır. Deney sonuçlarına göre, özellikle 3. Kademe fan hızında 0,5 m/s’lik hava hızında cihazın maksimum performansına ulaştığı, deney düzeneğinin özellikle 30 °C sıcaklık değerinde buharlaştırma etkisinin en yüksek seviyeye ulaştığı gözlenmiştir.