Güneş Enerjili Havalı Kollektörlerde V Dizilimli Çubukların Termal ve Termohidrolik Verime Etkisi

Güneş Enerjili Havalı Kollektörlerde V Dizilimli Çubukların Termal ve Termohidrolik Verime Etkisi

Cihan Yıldırım, İsmail Solmuş

Bu çalışmada, V dizilimli çubuklar kullanılarak pürüzlendirilmiş yutucu yüzeyli havalı güneş kollektörünün termal ve termohidrolik verimi araştırılmış ve düzlemsel yutucu yüzeyli havalı güneş kollektörü ile karşılaştırılmıştır. Kollektör elemanları arasındaki enerji dengesi yazılarak sistem, farklı parametreler için teorik olarak incelenmiştir. Dört farklı Relatif Pürüzlülük Yüksekliği ve dört farklı Akış Hücum Açısı farklı hava debileri için araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre Relatif Pürüzlülük Yüksekliğinin artmasının termal verimi arttırdığı, termohidrolik verimi ise belli bir Reynolds sayısına kadar arttırdığı daha yüksek Reynolds sayılarında ise azalmasına neden olduğu görülmüştür. 60o derecelik Akış Hücum Açısının maksimum termal verimi sağladığı gözlemlenmiştir. Bununla beraber 60o derecelik Akış Hücum Açısının düşük Reynolds sayılarında termohidrolik verimi düşürdüğü, yüksek Reynolds sayılarında ise termohidrolik verimi arttırdığı görülmüştür.