1 MW Kapasiteli Bir Güneş Isıl Güç Santralinin Tasarımı ve Termodinamik Analizi

1 MW Kapasiteli Bir Güneş Isıl Güç Santralinin Tasarımı ve Termodinamik Analizi

Deniz Güler, Ahmet Mutlu, Erdi Güney, Başar Çağlar, Arif Hepbaşlı, Mustafa Araz

Fosil yakıt kaynaklarının ve ulaşılabilirliğinin kısıtlı olması, ayrıca yarattığı olumsuz çevresel etkiler nedeniyle, yenilebilir enerji kaynakları kullanarak güç üreten santraller, fosil yakıtla çalışan geleneksel güç santrallerine bir seçenek oluşturmaktadır. Ülkemizdeki yüksek güneş enerjisi potansiyeli dikkate alındığında, güneş ısıl güç santralleri, yenilebilir enerji kaynaklarından elektrik üretmek için kullanılacak etkin yöntemlerden biridir. Güneş ısıl güç santrallerinde kullanılan aynalar ve bu aynalara bağlı güneşi izleme sistemleri vasıtasıyla geniş bir alana düşen güneş ışınları, nispeten küçük bir alana yansıtılır. Yansıtılan güneş enerjisi akışkan, türbin ve jeneratör kullanılarak elektriksel işe dönüştürülür. Bu çalışmada, 1MW’lık bir güneş ısıl güç santralinin termodinamik analizi Engineering Equation Solver yazılımı ile gerçekleştirilmiş ve bir tasarım yöntemi geliştirilmiştir. Santralin, 493 W/m2 tasarım DNI’ ye sahip olan Aydın’daki Nazilli ilçesine kurulması planlanmış ve güneş kolektörü olarak 8228 m2 ‘lik kolektör alanlı bir parabolik çukur kolektörü seçilmiştir. Yapılan analizde ısı transfer sıvısı olarak Terminol VP-1kullanılmış, termal depolama malzemesi olarak ise 6 saatlik termal depolama kapasiteye sahip %60 NaNO3 %40 KNO3 karışımından oluşan erimiş tuz seçilmiştir. Rankine çevrimindeki türbini döndürmek için gerekli olan çalışma sıvısı su/buhar olarak kararlaştırılmıştır. Yapılan analizin sonucunda toplam santral verimi %14 kabul edilerek tasarlanan güneş ısıl santralinin ısıl verimi (elde edilen mil işinin akışkana verilen ısıya oranı) %35, Rankine çevriminin brüt verimi %41.58 olarak belirlenmiştir.