Binalarda VAV Uygulamaları İyileştirilmesi – Fan Hızının Değişken Kanal Basıncına Göre Ayarlanması

Binalarda VAV Uygulamaları İyileştirilmesi - Fan Hızının Değişken Kanal Basıncına Göre Ayarlanması

Burak Kurtuluş, Oğuz Saka

Havalandırma ile amaçlanan temiz havayı kapalı ortamlara sağlarken harcadığımız enerjinin farkında olmalıyız. Kapalı ortamlarda mümkün olan en temiz havayı sağlamak için her zaman çalışan bir sistem yerine doğru zamanda ve doğru oranda çalışan sisteme ihtiyacımız bulunmaktadır. Bu sayede en doğru çalışma noktası bulunarak hem konfor hem de enerji verimliliğini sağlamış oluruz.

Kapalı ortamlarda havanın kontrolü için kullanılan VAV sistemlerinin tercih edilmesi durumunda tek bir fan ile farklı kapalı mekânların hem konfor şartları sağlanabilmekte hem de uygulamaya göre mekân içi basınç farklılıkları oluşturulabilmektedir.

Farklı mekânlarda oluşan farklı ihtiyaçlar VAV sistemi sayesinde karşılanabilmekte fakat uygulamanın doğru yapılmaması enerji sarfiyatını arttırmaktadır. Doğru çözümün bulunabilmesi için yapılması gereken tüm mekânların anlık olarak ihtiyacı olan hava miktarını belirleyebilmektir.

Bu çalışmada VAV üzerinden doğru hava miktarı ihtiyacının nasıl anlaşılacağı ve fanların en doğru koşullarda nasıl hızlarının ayarlanacağı tartışılacak, uygulama hesaplamaları ile yapılabilecek olan enerji tasarrufları örneklenecek, yanlış yapılan uygulamalar ile yaşanan kayıplar örneklenecektir.