Enerji Uygulamalarında Kullanılan Nanoakışkanların Isıl Özelikleri

Enerji Uygulamalarında Kullanılan Nanoakışkanların Isıl Özelikleri

F. Mertkan Arslan, Hüseyin Günerhan

Son yıllarda nanoakışkanlar üzerine olan çalışmalar artmış ve nanoakışkanların ısıl özelikleri ve ısı transferi kabiliyetleri önem kazanmıştır. Nanoakışkan özelliği kazandırılmış ısı transferi akışkanlarının iletkenliği, performans geliştirilmesi için önemli bir etken olmuştur. Bu çalışmada metal ve metal oksit nanoakışkanların içerikleri, termofiziksel özelikleri ve enerji ve yenilenebilir enerji uygulamalarında kullanılabilirliği üzerine bilgiler verilmiştir.