Bir Üniversite Binası İçin Enerji Etüdünün Ekonomik Analizi ve Yatırım Karar Süreci

Bir Üniversite Binası İçin Enerji Etüdünün Ekonomik Analizi ve Yatırım Karar Süreci

İsmail Ekmekçi, Nevzat Şadoğlu, Yaşar Yetişken

İstanbul Küçükyalı’da bulunan bir üniversite kampüs binası için doğal gaz ve elektrik faturalarına göre 3 yıllık enerji tüketim değerleri ve gerekli maliyet bilgileri alınarak bu kampüsteki binaların enerji etüdü yapılmıştır. Bunun için kampüsteki binaların ısıtma, soğutma ve aydınlatma sistemleri ve bunlarla ile ilgili enerji tüketim değerleri incelenmiştir. Binaların mevcut yalıtımsız durumdaki hali için ölçüm ve hesaplamalar yapılmış; daha sonra 01.04.2010 tarih 27539 sayılı RG de yayınlanan Bina Enerji Performans Yönetmeliği ve TS825 standartlına göre yalıtım yapılması önerilmiş; buna uygun olarak hesaplar yenilenmiş; kampüste revizyonla sağlanabilecek enerji tasarrufu için inceleme ve değerlendirmeler yapılmıştır. Yapılan çalışma finansal yöntemler işliğin da tablolara yardımıyla hesaplandı. Ekonomik analiz verileri karar sürecine etkileri irdelendi. Önerilen verimlilik artırıcı projelerin Hesaplanmış; yapılacak yatırımların basit geri ödeme süreleri ve iç-karlılık değerleri ayrıca belirlenmiş ve gerekli karşılaştırmalar yapılmıştır. Kampüs için mevcut durumda yıllık enerji kullanımının 250 TEP`den az olduğu; fakat kapalı alanının 10.000 m2 den fazla olduğu tespit edilmiştir.