Endüstriyel Tesislerde Kullanılan Skoç Tipi Buhar Kazanlarının Genel Performans Değerlendirmesi

Endüstriyel Tesislerde Kullanılan Skoç Tipi Buhar Kazanlarının Genel Performans Değerlendirmesi

Şaban Pusat, Hasan Hüseyin Erdem, İsmail Ekmekçi

Bu çalışmada, endüstriyel tesisler için önemli bir yardımcı ekipman olan skoç tipi buhar kazanlarının işletme şartlarındaki performansları incelenmiştir. Öncelikle, buhar kazanlarının genel özellikleri ve üzerindeki yardımcı ekipmanlar değerlendirilmiştir. Daha sonra, gerekli ölçümler yapılarak endirekt verim hesaplama yöntemi ile buhar kazanı verimi hesaplanmıştır. 30’a yakın endüstriyel tesisteki 50’ye yakın buhar kazanı değerlendirmeye alınmıştır. Elde edilen sonuçlar göstermiştir ki, buhar kazanlarının verimi % 59-84 gibi çok geniş bir aralıkta değişmekte ve ortalama kazan verimi % 72 olarak görülmektedir. Ayrıca, buhar kazanlarında ki verimi takip edecek herhangi bir uygulama olmadığı gibi önemli verim artışı sağlayan enerji geri kazanım ekipmanların çok fazla uygulama alanı bulamadığı görülmüştür.