teskon2019

BİLDİRİLER


Binalarda Enerji Performansı ve Akıllı Binalar Sempozyumu


Konut Binalarının Enerji Etkin İyileştirmesi İçin Yeni Bir Uzun Dönem Yaklaşımı
Touraj Ashrafian, A. Zerrin Yılmaz, Nazanin Moazzen


Bir İlköğretim Binasının Yaşam Döngüsü Enerji Verimliliği Değerlendirilmesi
Nazanin Moazzen, Mustafa Erkan Karagüler, Touraj Ashrafian, Özge Aktürk


Bina Kabuğunda Form ve Malzeme Seçiminin Kabuğun Oluşum Enerjisi, Karbon Salımı ve Maliyetine Etkisinin İncelenmesi
Kemal Ferit Çetintaş


TS 825 Standardı: Güncellemeler Üzerine Kritik Bir Değerlendirme
Özgür Bayer, Ömer Ünal, Sadettin Özkalender


Duvardan / Tavandan Isıtma ve Soğutma Sistemlerinde Yoğuşma Kontrolünde Yeni Bir Yaklaşım
Artuğ Fenercioğlu, Remzi Uğur, Hakan Kara


Bütünleşik Yapılarda Karbon Teknolojileri ve Enerji Yönetimi
M. Ziya Söğüt, Enver Yalçın, T. Hikmet Karakoç


Mekanik Tesisat Yalıtımında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Bengül Böke Diz


Binalarda Enerji Tasarrufu Sağlayan Elektrokromik Cihaz Tasarımı
Esra Zayim, İsmail Bütün


Yeni Su ve Enerji Tasarrufçuları; Sıcak Kullanım Suyu “By-Pass Pompalı Sirkülasyon” Sistemleri ve “Sirkülasyon İşlevli Musluk” Elemanları
İskender Kostak


Bitkilendirilmiş Duvar Sistemlerinin Binaların Isıl Performansı Üzerindeki Etkileri
Serpil Çerçi


İzmir’de Bir Ofis Binasının Konfor Standartlarına Ulaşmasında Yapı Kabuğunun Etkisinin Değerlendirilmesi
Ayşe Sena Çıldır, Ayça Tokuç


Nem Kontrolünün Yapı Fiziğindeki ve Yaşam Alanlarındaki Etkilerinin Enerji Verimliliği Açısından İncelenmesi
Hatice Nüket Akıncı


Akıllı Kontrol Vanalarının Mekanik Tesisatta Kullanımının Tesisat ve Kontrol Sistemi Tasarım ve Uygulamalarına Etkileri
Erdem Can Pamuklu, Artuğ Fenercioğlu, İbrahim Utku Başyazıcı


Otomasyon Ayar Değeri Tanımında Enerji Etkin Bir Yaklaşım- HVAC Uygulamalarında Konfor Bölgesi Tanımı
Mustafa Değirmenci


Mahal Çevresel Parametrelerinin Nesnelerin İnterneti Tabanlı Kablosuz Sensör Ağları İle İzlenmesi – Hastane Örneği Vaka Analizi
İbrahim Utku Başyazıcı, Artuğ Fenercioğlu, Utku Uhla


Binalarda Enerji Performansı Direktifi Doğrultusunda Avrupa Birliği Üye Ülkelerinin nZEB Çalışmaları ve Türkiye İncelemesi
Uygur Kınay, Murat Bayram


Yaklaşık Sıfır Enerjili Binaların Avrupa Birliğinde Uygulanma Süreci ve Türkiye’ye Uygulanabilirliği
Esra Turan Tombak, Burak Hozatlı


Net Sıfır Enerjili (nZEB) Binalarda HVAC Tasarım ve Uygulama Esasları
Levent Yılmaz


Yaklaşık Sıfır Enerji Binalara Ulaşmada Akdeniz Ülkelerinde Karşılaşılan Engeller Çerçevesinde Türkiye’deki Durumun Değerlendirilmesi
Neşe Ganiç Sağlam


Kamu Binalarında Düşük Karbon Salınımlı Enerji Yönetim Modeli ve Örnek Uygulama
İsmail Paçacı, Koray Ülgen, M. Ziya Söğüt


Sağlık Tesislerindeki Temiz Odaların Tasarımına Yönelik Enerji Korunumu Yaklaşımları
Celal Şakar, Gamze Karakaş


Müzelerde İklimlendirme Üzerine: Anadolu Medeniyetleri Müzesi Örneği
Zafer Tüysüz, Hüseyin Şalvarlı, Mustafa Aktaş


Çatı Tipi PVT Toplaçların Elektrik ve Sıcak Su Üretiminde En Fazla Ekserji Kazanımı İçin Yerleşim Çözümlemesi
Birol Kılkış


Yapıya Entegre Fotovoltaik Sistem İle Elektrik Üretilerek İklimlendirilen Sera Tasarımları
Hasan Hüseyin Öztürk, Nurdan Yıldırım Özcan, Bekir Cansevdi, Hasan Kaan Küçükerdem


Bina Isıtılmasında Havalı Güneş Kolektörü Destekli Isı Pompası Kullanımı
Onur Vahip Güler, Tolga Ural, Ali Keçebaş


Soğutma Teknolojileri Sempozyumu


Kendinden Kademeli Buzdolabı Soğutma Çevriminin Termodinamik Analizi
Fatma Ayça Atamtürk, M. Serhan Küçüka


Çift Katmanlı Joule-Thomson Mikro Kriyojenik Soğutucu İçin Isı Değiştirici Geometrisinin Optimizasyonu
Berkay Halvaşi, Mesut Gür


Evsel ve Endüstriyel Soğutma Uygulamalarında Resorbsiyonlu Soğutma Sistemlerinin Kullanımının İncelenmesi
Bilsay Pastakkaya


Hermetik Pistonlu Kompresör Emme Susturucusunun Soğutma Performansı Üzerindeki Etkisinin Deneysel ve Sayısal İncelenmesi
Semih Gürel, Hüsnü Kerpiççi, Sertaç Çadırcı


Evaporatif Soğutucu Tasarımı
Talip Çelebi, Hasan Bedir, Olgun Sönmez


Farklı Amaçlar İçin İmal Edilmiş Test Odalarının Çalışma Şartları ve Enerji Tüketimleri
Barbaros Batur, M. Cem Çelik, Muammer Akgün


İki Borulu VRF Sistemlerde Dış Ünite Seçiminde Diversite Faktörünün Değerlendirilmesi
Ali Polat


Ejektör Genleştiricili Soğutma Çevriminde Sıvı-Buhar Ayırıcı Verimliliğinin R134A, R1234YF ve R1234ZE(E) Soğutkanları İçin Farklı Çalışma Koşullarında Teorik Olarak İncelenmesi
Ayşe Uğurcan Atmaca, Aytunç Erek, Orhan Ekren


Ejektör Kısım Verimliliklerinin Ejektör Genleştiricili Transkritik CO2 Soğutma Çevrimi Üzerindeki Etkilerinin Gaz Soğutucu Basıncına ve Çıkış Sıcaklığına Göre İncelenmesi
Ayşe Uğurcan Atmaca, Aytunç Erek, Orhan Ekren, Mustafa Turhan Çoban


Kapalı Çevrim Dolgu Eklentili Soğutma Kulesi Tasarımı ve Enerji Verimliliği
Hüseyin Bulgurcu, Murat Başaranlar, Necati Koçyiğit


Kapalı Çevrim Bir Soğutma Kulesinin Teorik ve Deneysel Olarak İncelenmesi
Oğuz Dalkıran, Aytunç Erek


Islak Tip Soğutma Kulelerinde Dolgu Yüksekliğinin Performansa Etkisinin Deneysel İncelenmesi
Görkem Zengin, Ayhan Onat


Eskişehir İlinde R744 Soğutucu Akışkanlı İki Buharlaştırıcılı Bir Soğuk Hava Deposu Tasarımı
Özge Altun, Kıvanç Aslantaş, Engin Sökmen


Karbondioksit Akışkanlı Transkritik Soğutma Sistemlerinde Valf Seçim Kriterleri
Erbil İyim, Ayberk Altıntaş, Çağlar Almış


Endüstriyel Soğutmada Enerji Verimli Sistem Çözümü ve Termoekonomik Analizi
M. Ziya Söğüt, Hamit Mutlu


Isı Pompası Entegre Edilmiş Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Cihazlarının Tasarım Kriterleri
Orhan Ekren, Sinan Aktakka, Macit Toksoy


Isı Geri Kazanım Cihazlarında Farklı Tipte Isı Değiştirici Kullanımının İncelenmesi
Göknil Ağar, Özay Akdemir


Nem Alma Malzeme Kaplamalı Isı Değiştiriciler ve Sistem Performansı Değerlendirmeleri
Türkan Üçok Erkek, Ali Güngör


Soğutma Çevrimlerinin Enerji Verimliliği Yönünden İrdelenmesi
Fırat Özdemir, Umut Arda, Harun Buzdemir, Ali Güngör


Yatay Boru İçindeki Amonyak (R717) Yoğuşma Isı Transferi ve Basınç Kaybının Mevcut Korelasyonlar İle İncelenmesi
Aykut Bacak, Ali Pınarbaşı, Hüseyin Onbaşıoğlu


Termodinamik Sempozyumu


Binaların Ekserji Bazlı Termodinamik Analizleri ve Değerlendirmeleri
Arif Hepbaşlı, Hüseyin Günhan Özcan, Hüseyin Günerhan, Nurdan Yıldırım


Jeotermal Destekli Bir Sıvı Hava Enerji Depolama Sisteminin Termodinamik Analizi
Tuğberk Hakan. Çetin, Mehmet Kanoğlu, Neslihan Yanıkömer


Havadan-Havaya Split, Salon Tipi İklimlendirme Cihazlarında Enerji ve Ekserji-Optimum Çözüm ve Değerlendirme Ölçütleri
Hamza Sonkur, Doruk Tonya, Birol Kılkış


Binaların Havalandırılmasında Isı Geri Kazanım Cihazlarının Ekserjik Performansı
Birol Kılkış


Yatay Toprak Kaynaklı Isı Pompası Sisteminin Sivas Şartlarında Ekserji Veriminin Belirlenmesi
Mustafa Caner, Netice Duman, Ertan Buyruk, Ferhat Kılınç, Halil İbrahim Acar


Sanayi Sektöründe Enerji Yönetimine Bağlı Gaz Motoru Tahrikli Kojenerasyon Santralinin Termoekonomik Analizi
M. Ziya Söğüt, Zuhal Oktay, T. Hikmet Karakoç


Bütünleşik Parabolik Yansıtıcılı ve İç Borulu Vakum Tüplü Güneş Toplayıcısının Buhar Üretimi Performans Analizi
Azat Server, Serhan Küçüka


Güneş Enerjisi Destekli Isı Pompasının Aksaray Şartlarında Termodinamik Analizi
Fatih Yılmaz


Yağmur Suyu Potansiyeli ve Kullanım Suyu Olarak Değerlendirilmesi
Ahmet Can, Ümit Yılmaz


Cerrahi Operasyon Tipine Göre Tekli ve Çoklu Sistemle Tasarlanmış Ameliyathanelerin İklimlendirme Sistemlerinin Tasarımı ve Kıyaslaması
Ahmet. Can, Hasan Özgüç Divarcı


Ultra Düşük Sıcaklık Uygulamalarında Kullanılan Bir Kaskat Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi
Dilara Kurtboğan, Ebru Mançuhan, Barış Yılmaz, Deniz Yılmaz, İ.Timuçin İnce


Otel Soğutmasında Deniz Suyu Kaynaklı Soğutma Sisteminin Performansı
Onur Vahip Güler, Ali Keçebaş, Ömer Saçkan


Farklı Gıda Ürünlerinin Kuruma Karakteristiklerinin Güneş Enerji Destekli Bir Kurutucuda Deneysel Olarak Belirlenmesi
Doğan Burak Saydam, Kamil Neyfel Çerçi, Ertaç Hürdoğan


Eliptik Boru Demeti Üzerinden Geçen Nanoakışkanların Laminer Akışının Isı Transferine Etkisi
Ünal Akdağ, Selma Akçay


Bütün ve Dilimlenmiş Patateslerin Konvektif Kurutucuda Kurutulmasının Deneysel İncelenmesi
Burak Türkan, Yakup Şen, Akın Burak Etemoğlu


Dönmeli Eş Eksenli Çarpan Jetlerde Isı Transferinin Deneysel İncelenmesi
Burak Markal, Orhan Aydın


Doğrudan Metanollü Yakıt Pili (DMYP) Sistemindeki Yoğuşturucunun Hava Tarafı Termal Modellemesi
Alper Can İnce, Can Özgür Çolpan, Mustafa Fazıl Serincan


Motorlu Araçlarda Turbo Sisteminde Kompresör Kısmının Bir Boyutlu Tasarım ve Analizi
Muhammed Taha Topcu, Haktan İbrahim Yılmaz, Kadir Bilen


Merkezi Olmayan Isı Geri Kazanım Havalandırma Ünitelerinde Yeni Bir Küresel Dolgulu Yatak Uygulaması
Alper Mete Genç, Ziya Haktan Karadeniz, Orhan Ekren, Macit Toksoy


Bir Yeraltı Kömür İşletmesinde Kompresör Soğutma Suyu Isısından Isı Pompasıyla Sıcak Su Eldesi
Mustafa Eyriboyun, Gültekin Kara


Dizel Araç Turboşarjırların Termodinamik Analizi ve Motorla Uyumu
Kadir Bilen, Muhammed Taha Topcu, Haktan İbrahim Yılmaz


Parabolik Güneş Kolektörlü Sistemlere Ait Değişkenlerin Enerji Verimliliği Açısından Değerlendirilmesi
Hüseyin Günerhan, F. Mertkan Arslan


AL2O3/Erimiş Tuz Nanoakışkan Karışımının Parabolik Güneş Kolektörlerinde Isı Transferine Etkisinin İncelenmesi
F. Mertkan Arslan, Hüseyin Günerhan


Motorlu Araçlarda Turbo Sisteminde Türbin Kısmının Bir Boyutlu Tasarım ve Analizi
Haktan İbrahim Yılmaz, Kadir Bilen, Muhammed Taha Topcu


Akışkanlar Mekaniği Sempozyumu


Radyal Fanlarda Kanat Profili Biçiminin Performansa Etkisi
Salih Deniz Develi, Erkan Ayder


Eksenel Çıkışlı Radyal Fan Sistemi Tasarımı
Salih Deniz Develi, Olgun Sönmez, Erkan Ayder


Kanat Profili – Silindir Konfigürasyonunun Aerodinamik ve Aeroakustik Performansının Sayısal Analizi
Eyup Koçak, Ece Aylı, Haşmet Türkoğlu


Mikro Turbojet Motorları İçin Basit Egzoz Isı Kazanım Kanallarının Tasarım Optimizasyonu ve Motora Olan Etkileri
Deniz Hakyemez, Cansu Yıldırım, Sercan Acarer


Deniz Pervanesi Kavitasyon Gürültüsünün Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği İle İncelenmesi
Emre Alpman, Levent A. Kavurmacıoğlu


Elektrikli Arabaların Aerodinamik Karakteristiklerinin Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçüm Yöntemi (PGHÖ) ve Sayısal Olarak İncelenmesi
Ceyda Günay, Dilek Kumlutaş, Özgün Özer, Utku Alp Yücelkaya


Suyun Maksimum Yoğunluk Civarında Doğal Taşınımının Sayısal İncelenmesi
Çağrı Metin, Mehmet Akif Ezan


Açık Kaynak Kodlu Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği İle Borularda Su Darbesi Analizi
Anıl İstanbullu, Emre Alpman


Sol Duvarı Sinüzoidal Alt Duvarı Lineer Olarak Isıtılan Manyetik Akışkanlarda Isı Transferinin İncelenmesi
Birol Şahin


Tesisatlarda Sismik Koruma Semineri


Binaların Deprem Tasarımında Yeni Yaklaşımlar ve Tesisatlar İçin Deprem Koruması Yöntemleri
Cüneyt Tüzün


Tesisatlarda Sismik Koruma Keşif Özeti Hazırlama Esasları
Ali Cenk Tepegöz


Deprem Yalıtımlı ve Geleneksel Binalarda Tesisatlar İçin Sismik Koruma Hesabı ve Gereksinimi
Bahadır Şadan


Isıl Konfor Sempozyumu


Nesnelerin İnterneti Kavramının Çeşitli Isıl Konfor Uygulamaları İçin Kullanılabilirliği, Araştırma ve Uygulama Potansiyeli
Sezgi Koçak Soylu, İbrahim Atmaca


Nesnelerin İnterneti Bağlamında Isıl Konfor Uygulamalarının İncelenmesi
Ali Sakin


Isıl Konfor İçin Nesnelerin İnterneti Kullanımı
M. Özgün Korukçu, Muhsin Kılıç


Binalarda Isıl Konfor Hesaplama Yöntemleri ve Kullanıcı Değerlendirmesi İle Karşılaştırılması
Nurdil Eskin, Tuğçe Aker


Isıl Konfor ve Enerji Tüketimi Açısından İki Üniversite Binasının İncelenmesi
Nurdan Yıldırım, Hacer Şekerci, Şadiye Birce Ongun


Eğitim Yapılarında Isıl Konfor Üzerine Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi
Esra Lakot Alemdağ, Çağla Sayitoğlu Taş


Metabolik Aktivitenin Işınım Etkisi Altında Isıl Konfor Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Nurullah Arslanoğlu, Abdulvahap Yiğit


Alttan Isıtma Sisteminin Kullanıldığı Bir Ofis Odasında Isıl Konfor ve İç Hava Kalitesinin Sayısal Olarak İncelenmesi
Bahadır Erman Yüce, Erhan Pulat


Ameliyathane İklimlendirme Sistemlerinde Hava Giriş Sıcaklığının Mahal İçerisindeki Hava Dağılımına Etkisi
Hande Ufat, Giray Goncagül, Recep Yamankaradeniz

Ofis İçi Isıl Konfor Şartlarının Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Yöntemi İle İncelenmesi
Ezgi Yapıcı, Türkay Gençer, Uğur Ay


Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme


Fırın İçi Momentum ve Isı Transferi Mekanizmalarının Numerik İncelenmesi
Burak Kişin, Mahmut Burhan, Okyay Dede, Kağan İleri, Canberk Çelik, A. Alper Özalp


Bir Şofben Eşanjörünün Boru İç Yüzeylerine Elips Boşaltmalı Kanatlı Türbülatör Eklenmesinin Şofben Verimine Olan Etkisi
Hamdi Selçuk Çelik, Mehmet Uçar, L. Berrin Erbay


Bir Basınçlı Kap Ekipmanının Sıcak Dövme Sonrası Soğuma Hızına Bağlı Mekanik Özelliklerinin Simülasyon İle İncelenmesi
Çağlar Hocalar, Nurşen Saklakoğlu


Klima Santrallerinde Isı Köprüsü Oluşumunun Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi
Mürüvvet Zenginoğlu, Meltem Koçak, İ. Mert Salman


Yeraltı Raylı Sistem İstasyonlarında Güvenli Tahliye Koşullarının Sağlanmasında Ekipman Kapasite Etkisinin Had İle Parametrik Olarak İncelenmesi
Ünal Altınbaş, Engin Deniz Canbaz


Isı Borulu Isı Geri Kazanım Sisteminin Performansını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Abdulkerim Okbaz, Hüseyin Onbaşıoğlu


Bir Kontrol Valfinin Dinamik Modellemesi ve Simulasyonu
Lutfi Mutlu, Mücahid Candan


Eş-Eksenli Yivli Isı Değiştirici Üzerinde Öncül ve Geri Etkilerin Tepki Yüzeyi Yöntemi ve Stokastik Optimizasyon Algoritmaları İle Analizi
Şahin Güngör, Levent Aydın, Ziya Haktan Karadeniz


Düz Kanatlı Borulu Bir Isı Değiştiricisinde Geometrik Parametrelerin Isıl Verime Etkisinin Sayısal Analizi
Ali Rıza Dal

Modifiye Grafit Köpük İle Hava Arasındaki Ortalama Hacimsel Isı Taşınım Katsayısının Tayini
Gürşah Gürüf, İsmail Solmuş, Cihan Yıldırım, Kadir Bilen


Yerel Havalandırma Sistemleri İçin Isıl Etkenliği Yüksek Çapraz Akışlı Levhalı Isı Değiştirici Tasarımı
Murat Ünverdi, Hasan Küçük


Kapalı Türbülanslı Çevrintili Akışların Modellemesi ve Sayısal Araştırılması
Tahir Karasu


Openfoam İle Turbomakina Uygulamalarına Genel Bakış ve Bir Hava Türbininin Simülasyonu
Erdem Kaya, Utku Şentürk

Bir Turbojet Motor Döner-Sabit Boşluğunda Giriş Yönünün Döngü Oranı Açısından İncelenmesi
E. Nadir Kaçar, L. Berrin Erbay


Kaset Tipi Klimalarda Termostat Yerleşiminin Ortam İçerisindeki Hız, Sıcaklık ve Partikül Dağılımına Olan Etkisinin Sayısal Araştırılması
Mustafa Mutlu, Emre Çalışkan


Yerden Isıtma Sisteminde Partikül Kaynağının Oda İçerisindeki Solunabilir Madde Miktarına Olan Etkisinin Sayısal İncelenmesi
Mustafa Mutlu


Dizel Motor “Common-Rail” Dağıtıcısındaki Akışta Seçilen Parametrelerin Partikül Davranışına Etkisinin Sayısal Olarak İncelenmesi
Hasan Melih Kınagu, Cemil Günhan Erhuy, Volkan Tutay, Seyed Sohrab Heidari Shabestari


Mekanik Tesisatta Dijitalleşme Semineri


İklimlendirmede Dijitalleşme
Zafer Düşünmez


Akıllı Binalar
Seçil Kızanlık İskender


Dijitalleşmenin Mekanik Tesisata Etkisi ve Geleceği
Cemal Ahmet Akçakaya


Moore Yasası, Teknolojik Tekillik ve Prekarya
Macit Toksoy


Nesnelerin İnterneti
Nevroz Karakuş


İklimlendirme Sistemlerinde 3B Eklemeli Üretim Uygulamaları
Ziya Haktan Karadeniz


İç Hava Kalitesi Sempozyumu


Bir Ameliyathanede Hava Değişim Katsayısının Partikül Dağılımı Üzerine Etkisi
Aleyna Ağırman, Yunus Emre Çetin, Mete Avcı, Orhan Aydın


Kentsel Alanlarda Ulaşım Araçlarından Kaynaklanan İnce Partikül Madde Maruziyetinin Belirlenmesi
Burcu Uzun, Burcu Onat, Ülkü Alver Şahin, Özcan Akın, Fazilet Özkaya, Coşkun Ayvaz


Taşıt Kaynaklı İç Ortam PCB Kirliliğinin Değerlendirilmesi: Otopark Örneği
Hepsen Bahar Akyıldız, Demet Arslanbaş


Temizlik Malzemelerinin İç Hava Kalitesine Etkisi
Sibel Menteşe, Bahar Akça, Ali Çağlar


Tuvalet Temizlik Ürünlerinin Kullanımı İle Salıverilen Karbon Tetraklorür’ün İç Hava Düzeyleri ve Sağlık Riskleri
İlknur Ayri, Mesut Genişoğlu, Handan Gaygısız, Aysun Sofuoğlu, Sait Cemil Sofuoğlu


Bir Ameliyathane İçin Çıkış Menfez Konumunun Temizleme Süresine Etkisi
Yunus Emre Çetin, Mete Avcı, Orhan Aydın


Bina Performans Simülasyonları: Uygulamalar, Fırsatlar, Kısıtlar Semineri


Simülasyon Destekli Enerji Etkin Bina Tasarımında Uygulamalar
Ece Kalaycıoğlu, A. Zerrin Yılmaz


Akış Analizleri (CFD) ve Mühendislik Süreçlerine Katkıları
Sinan Soğancı, Mehmet Oğuz Tutkun


Nükleer Tesislerde Yangın Güvenliği ve Simülasyonları
İlker İbik


Mimari Tasarımda Akustik Modelleme Uygulamaları ve Örnek İncelemeler
Ezgi Türk Gürkan


Yangın Güvenliği Konusundaki Yeni Gelişmeler; Mekanik ve Elektrik Yangın Korunum Sistemlerinin Bütünleşik Tasarımı Semineri


Mekanik Yangın Korunum Sistemlerinin Mimari Tasarımla Etkileşimi
Abdurrahman Kılıç


Yangın Algılama ve Kontrol Sistemlerinin Mekanik Yangından Korunma ve Diğer Bina Kontrol Sistemleriyle Etkileşimi
A. Haluk Yanık

Söndürme Sistemleri Fonksiyonları, Diğer Mühendislik Disiplinleri İle Entegrasyonu
Özlem Karadal Güneç


Duman Kontrol Sistemlerinin Otomasyonu
Gökhan Balık


CO2 Salımının Azaltılmasında Yenilikçi Önlemler Semineri


Yeşil Yapılı Çevrede Doğru Bilinen Yanlışlar
Birol Kılkış


Ekserji ve Optimizasyon
Atilla Bıyıkoğlu


Ekserji Akılcılığında Kazan mı, Kojen mi, Trijen mi?
Birol Kılkış


Bacalar Semineri


Endüstriyel Bacalar ve Saha Uygulamaları
Oğuz Altıparmak, Muammer Akgün


Baca Sistemlerinde Sekonder Klapelerin Verim Yönünden İncelenmesi
Ergün Gök


Baca Kaynaklı Karbonmonoksit Zehirlenmelerinin İstatistiksel Analizi
Muammer Akgün


Hava Atık Gaz Sistemleri ve Uygulama Detayları
Barış Say, Muammer Akgün


İstanbul İlinde Uygulanan Baca Kontrol Uygulamalarının Analizi
Serhat Erdoğan, Muammer Akgün


Baca Sektörünün Dünü, Bugünü ve Yarını
Muammer Akgün


Mekanik Tesisatta Ses ve Pasif Yangın Yalıtımı Semineri


Pasif Yangın Durdurucu Sistemlerin Tesisatlarda Kullanımına Dair Tasarım ve Uygulama Esaslarının Değerlendirilmesi
Tolga Aycı,  Onur Yücel


Kablo ve Boru Geçiş Sistemi İle Tesisat Yalıtımı
Ahmet Aydoğan


Mahfazalar ve Kabinler
Ayhan Çakır


Mühendisler İçin Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik Değerlendirmesi
Mert Kavas


Yapılardaki Mekanik Sistemlerin Titreşim İzolasyonu
Günay Dürmüş


Londra 2012 Greenwıch Park Binicilik Müsabaka Alanı Gürültü ve Ses Kontrolü
Konca Şaher


Tesisatlarda Ses Yalıtımı
Mehmet Okay


Binalarda Mekanik Tesisat Gürültüsü Kontrol Adımları
Mert Kavas


Bilimsel/Teknolojik Araştırma Oturumları


Geliştirilen İzleme, Kontrol, Raporlama ve Analiz Yazılımı İle Kazan Dairelerinde Uygulamalı Enerji Yönetimi ve Maliyet Analiz Sistemleri
H. Cem Çapın, Rüştü Kasım Bozacı, Arif Söylem


Boru İçi Türbülanslı Akışta Dalgalı Burulmuş Şerit Elemanların Isı Transferi ve Akış Karakteristiği Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Aziz Hakan Altun, Soner Örs


Çevrimsel (Run-Around) Isı Geri Kazanım Sisteminde Verimi Etkileyen Isı Değiştiricisi Tasarım Parametrelerinin İncelenmesi
Aykut Bacak, Feyza Şahin, Hüseyin Onbaşıoğlu


Basınçlı Hava Nem Kontrolü: Enerji Verimliliği Bakışıyla Örnek Bir Uygulama
Ahmet Saim Paker


Yeşil Çatılarda Bitki Taşıyıcı Tabaka Derinliği ve Yaprak Alan İndeksinin Enerji Performans Değerlendirmesi
Deniz Saylam Canım


Bir Tekstil İşletmesinin Enerji Tüketimi ve Verimlilik Analizi
M. Ziya Söğüt, Canpolat Çakal, Fatih Eray Okur


Ram Makinelerinde Baca Filtrasyonu ve Enerji Geri Kazanım Sistemlerinin Termoekonomik Karşılaştırması
Mehmet Emin Uğur Öz


HVAC Uygulamalarında Koku Ölçüm ve Tutma Yöntemlerindeki Son Gelişmeler
Süleyman Kavas


Steril Bölümlerde İnsan, “Malzeme Dolaşımı ve Hava Akışı”
Celalittin Kırbaş


Doğal Gaz İç Tesisatlarında Periyodik Kontroller ve Sonuçları
Ümit Erturhan, Neşe Özdemir


Kurutmada Kullanılan Değişik Tip Hava Isıtma Kolektörlerinin Performanslarının Deneysel Karşılaştırması
Hasan Hacışevki


Havalı Güneş Kolektörlerinin Hacim Isıtma Uygulamalarında Kullanımı
Ali Etem Gürel, Gökhan Yıldız, İlhan Ceylan


İzmir Koşullarında Açık Gökyüzü Işınımı İçin Fotovoltaik/Termal (PV/T) Kolektörün Teorik Modellenmesi
Erhan Kırtepe, Ali Güngör


Sulu Yangın Söndürme Sistemleri Elemanları Belgelendirme ve Test Süreçleri
Ahmet Barlas, Onur Can Şahin


Yüksek Basınçlı Su Sisi (Water Mist) Sistemlerinin Endüstriyel Uygulamalarda Kullanımı ve Performans Değerleri
Bora Şiranlı, İsmail Turanlı


Kirlilik Direncinin Bireysel Isıtma Sistemlerine Etkisi
Havva Demirpolat, Süleyman Orkun Demirpolat


Bir Yapıda “Yalıtım Yatırımdır” Konusunun İrdelenmesi
İsmail Ekmekçi, Nevzat Şadoğlu, Yaşar Yetişken


45° Eğik Boşluklara Sahip Yapı Tuğlalarının Isıl Performansı
Furkan Erman Kan, Mehmet Emin Arıcı, Mohammed Alhabach, Mostafa Abdelmaksoud


 

Klima Santrallerinde Çevrimsel Isı Geri Kazanım Sisteminde Kontrol Devresi İle Optimizasyon
Oğuz Saka


Test Ayar Dengeleme (TAD) // Commissioning – Kontrol İşletmeye Alma Kabul (KİK) Semineri


Geçerlilik Denetimi (Commissioning-CX) Kavramına Bir Yaklaşım
Mustafa Bilge, Mehmet Barış Yeşilbaş


Commissioning Süreci: Uluslararası Uygulamalardaki Farklı Yaklaşımlar
Işık Yücesoy


Doha Metrosunda Tünel Havalandırma Sisteminin Kabul Testleri
Mahir İlter Bilge, Orhan Çelebi, Mustafa Bilge, Eren Musluoğlu


Avrupa’da Geçerlilik Denetimi Çalışmaları, Commissioning
Hasan Heperkan, Devrim Gürsel


Jeotermal Enerji Semineri


Türkiye’de Jeotermal-Güncel Bakış
Abdurrahman Satman


Türkiye’de Jeotermal Kaynaklardan Elektrik Üretimi
Niyazi Aksoy


Ülkemizde Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulamalarının Güncel Durumu
Umran Serpen, Hilal Kıvanç Ateş


Jeotermal Enerji Santrallerinde Optimum Mekanik Tasarım Kriterleri
Gökhan Göymen, Kıvanç Kavlak


Jeotermal Rezervuarlarda Karbon Dioksit Miktarının Çoklu Tank Modeli İle Modellenmesi
Alper Süleyman Can, Ömer İnanç Türeyen, Abdurrahman Satman


Endüstri 4.0’ın Jeotermal Yatırımlara Uyarlaması
Cihan Çanakçı


İki Fazlı Jeotermal Orifis
Sadiq J. Zarrouk, Mohamad Husni Mubarok, John E. Cater


Avrupa’da Jeotermal Pazar Yönelimleri ve Risk Değerlendirmesi
Philippe Dumas, Thomas Garabetian


Yeni Zelanda’nın Jeotermal Enerji Tarihi: Zorluklar ve Çözümler
Sadiq J. Zarrouk


Avrupa’da Jeotermal Çevre Risklerinin Değerlendirilmesi
Philippe Dumas, Thomas Garabetian


Batı Anadolu’da Jeotermal Uygulamalar ve Çevresel Sorunlar
Orhan Gündüz, Celalettin Şimşek


Endonezya Jeotermal Enerji Potansiyelinin Araştırılması
Baran Kaypakoğlu, Djon Moehardjono Munarso


Doğu Afrika’da Jeotermal Proje Geliştirme Çalışmaları
Umran Serpen


Yüksek Miktarda Yoğuşmayan Gaz İçeren Sahalarda Kombine Çevrim Santral Kullanımının Araştırılması
Baran Kaypakoğlu, Ugo Barbon


Jeotermal Enerjinin Gelişimi ve Aydın’da Jeotermal Kaynaklı Sıkıntılara Çözüm Önerileri
Ali Kındap


Bir Jeotermal Enerji Santralinin Termodinamik Analizi ve Hava ve Su Soğutmalı Çevrim Performanslarının Değerlendirilmesi
Anıl Erdoğan, Serhan Küçüka


Jeotermal Enerjinin Entegre Doğrudan ve Dolaylı Kullanımı: Jeotermal Enerji Santralı ve Jeotermal Sera Isıtma Sistemi
Cihan Çanakçı, Neslihan Budaklı


Balçova – Narlıdere Jeotermal Kaynaklı Bölgesel Isıtma İşletmesi
Münevver Fürkan Eşrefgil, Tolga Sayık, Koray Yiğit, Hasan Çığ Sezer, Erkal Sinan Arslan


Jeotermal Enerji İle Bölgesel Isıtma Sistemleri: Afyonkarahisar Örneği
Yusuf Ulutürk, Cihan Şahin, İlker Gürler


Sıcak Kuru Kayalar’ın (EGS) Potansiyeli, Geçmişi, Geleceği ve Gerçekler
Umran Serpen


Derin Kuyulara Uygulanabilecek Yeni Bir Isıl Cevap Testi (TRT) Metodu
Murat Aydın