Simülasyon Destekli Enerji Etkin Bina Tasarımında Uygulamalar

Simülasyon Destekli Enerji Etkin Bina Tasarımında Uygulamalar

Ece Kalaycıoğlu, A. Zerrin Yılmaz

Bildiri kapsamında; enerji etkin bina tasarımının en önemli süreçlerinden olan ve tasarım kararlarının enerji performansına etkilerini en kısa sürede ve en düşük maliyetle tasarımcılara sunan simülasyon araçları, kazanım ve kısıtları ile beraber değerlendirilecektir. Bina enerji performansı simülasyonlarında karşılaşılan kısıtlar, genel olarak bina geometrisinin, bina büyüklüğünün, mekanik sistemlerin tasarlandığı şekliyle modelde ifade edilememesi şeklinde sıralanabilir. Bir başka önemli kısıt, bina yatırımcısı ve tasarım ekibinin, bina enerji performansı simülasyonlarını, tasarımı ve enerji performansını geliştirmek üzere kullanılacak bir araç olarak görmek yerine, genellikle gönüllü yeşil bina sertifikaları kapsamında zorunlu olarak yaptırılan bir işlem olarak görmelerinden kaynaklanmaktadır. Tüm bu kısıtlar, uygulamada karşılaşılan örnekler üzerinden ve önerilen çözüm yolları ile beraber anlatılacaktır.