Kendinden Kademeli Buzdolabı Soğutma Çevriminin Termodinamik Analizi

Kendinden Kademeli Buzdolabı Soğutma Çevriminin Termodinamik Analizi

Fatma Ayça Atamtürk, M. Serhan Küçüka

Bu çalışmada, kendinden kademeli (oto-kaskad) soğutma çevriminin termodinamik analizi yapılmıştır. Kendinden kademeli çevrimlerde, kullanılan soğutucu akışkan karışımı çevrimdeki iki ayrı evaporatöre farklı karışım oranlarında gönderilir. Buharlaşma, aynı basınçta fakat farklı sıcaklıklarda gerçekleşir. Bu yöntem kullanılarak tek kompresörle iki ayrı buharlaşma sıcaklığı elde edilmekte ve çevrim etkinliği artmaktadır. Çalışmada, R290/R600a zeotropik soğutucu akışkan karışımı kullanılmıştır. Soğutucu ve dondurucu olmak üzere iki ayrı evaporatörü bulunan kendinden kademeli bir çevrimin farklı noktalarındaki termodinamik özellikler ve karışım oranları REFPROP veri tabanı kullanılarak belirlenmiştir. Çevrimin etkinlik katsayısı (COP) 2.63 olarak hesaplanmıştır. Diğer yandan, aynı sıcaklık aralığında çalışan ve düşük sıcaklıkta tek bir evaporatörü bulunan geleneksel soğutma çevriminin etkinlik katsayısı 2.37 olmaktadır. Sonuçlar, kendinden kademeli çevrim kullanılması ile iki farklı sıcaklıkta soğutma yükü olan sistemlerin soğutma etkinlik katsayısının arttırabileceğini göstermektedir.