Boru İçi Türbülanslı Akışta Dalgalı Burulmuş Şerit Elemanların Isı Transferi ve Akış Karakteristiği Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Boru İçi Türbülanslı Akışta Dalgalı Burulmuş Şerit Elemanların Isı Transferi ve Akış Karakteristiği Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Aziz Hakan Altun, Soner Örs

Bu çalışmada, boru içi türbülanslı akışlarda test borusu boyunca, eksen merkez alınarak yerleştirilen dalgalı burulmuş şerit elemanların Reynolds sayısı 5000-20000 değerleri arasında ısı transferine ve basınç kayıplarına etkileri deneysel olarak incelenmiştir. Dairesel kesitli kanal eksenine yerleştirilerek dalgalı burulmuş şerit elemanların oluşturduğu yüzeyin ve bu yüzeyin oluşturduğu türbülansın ısı transferine olumlu veya olumsuz etkileri gözlemlenmiştir. Yapılan deneysel çalışmadan elde edilen veriler; Nusselt Sayısının (Nu) ve sürtünme katsayısının (f), Reynolds Sayısına (Re) bağlı değişimleri ampirik bağlantı ve tablolar kullanılarak yorumlanmıştır. D/2 genişliğe ve 4D burulma oranına sahip dalgalı burulmuş şerit elemanların D/4, D/8 olmak üzere 2 farklı genliği ve burulmalar arası 3 farklı dalga sayıları için deneyler tekrarlanmıştır. Sonuç olarak 6 farklı şerit elemanın ısı transferindeki artış, sürtünme katsayısı ve net iyileşme oranı belirlenmiştir. Sürtünme katsayısı değeri düz boruda 0.025 civarında iken, D/8 genlikte 0.05 ile 0.07, D/4 genlikte de 0.08 ile 0.1 aralığında olduğu belirlenmiştir. Isı transferindeki artış oranı D/8 genlikte %50 ile %106, D/4 genlikte %88 ile %144 aralığında olduğu belirlenmiştir.